ไม่มีหมวดหมู่

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักรับรองการป่าไม้ขัดข้อง

ประกาศเนื่องจาก   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักรับรองการป่าไม้ ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ เนื่องจากสัญญาณหมายเลขขัดข้องและอยู่ระหว่างการปรับปรุง

จึงขอแจ้งการติดต่อ  เบอร์บริการชั่วคราว

โทร 091-774-1212   ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

Continue reading “แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักรับรองการป่าไม้ขัดข้อง”

สมัครงาน

เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

สำนักรับรองการป่าไม้   เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2561

Continue reading “เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา”

การประชุม

ประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้  พร้อมนายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับภาพรวมในการจัดทำมาตรฐานการรับรองไม้ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล คือมาตรฐาน FSC forest stewardship Council และมาตรฐาน PEFC Program for the Endorsement โดยมี พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร

Continue reading “ประชุมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

การประชุม

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) โดยมี นาย อรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธาน ณ ห้องประชุมซินนาม่อน โรงแรมซินนาม่อน กรุงเทพมหานคร

Continue reading “ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA)”

การประชุม

การประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ พร้อมนางสาว นงนุช แซ่เจี่ย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ ได้เข้าร่วมประชุม การประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร

Continue reading “การประชุมหารือเพื่อจัดทำท่าทีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค”

การประชุม

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ พร้อมนาย บุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง ได้เข้าประชุม เรื่อง การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องชวนชม โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Continue reading “การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 7/2561”

ไม่มีหมวดหมู่

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการ’แม่แจ่มโมเดล’ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น นายบรรจง วงศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้นำบูธประชาสัมพันธ์ e-Tree ให้กับประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการ’แม่แจ่มโมเดล’ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่