เชิญชวนทำความดี ในวันวิสาขบูชา ด้วยการ”ลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบ e-Tree”

เชิญชวนทำความดี ในวันวิสาขบูชา” เนื่องในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธอีกวันหนึ่งสำนักรับรองการป่าไม้ ขอเชิญทำความดีด้วยการลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบ e-Tree แล้วแคปหน้าจอลงทะเบียน มาโพสแชร์ เพื่อรับของรางวัล Power bank จำนวน 5 รางวัล #กติกาง่าย ๆ เพียงแค่ท่านลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบ e-Tree ซึ้งสามารถลงทะเบียนได้ทั้งระบบเว็บไซต์ https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx และสมาร์ทโฟนโดยโหลดแอพพลิเคชั่น e-Tree ทั้ง Android
และ ios แล้วแคปหน้าจอลงทะเบียน มาโพสในคอมเม้น https://www.facebook.com/สำนักรับรองการป่าไม้-กรมป่าไม้ ในหัวข้อเชิญชวนทำความดีในวันวิสาขบูชา  ลุ้นรับของรางวัล Power bank จำนวน 5 รางวัล ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 61ประกาศผู้โชคดีวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ผ่านทาง facebook สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ และทางเว็บไซต์ http://new.forest.go.th/cert/

   วิธีการลงทะเบียน >>>>>>>>>    คู่มือการลงทะเบียน e-Tree

 

 

 

 

 

 

 

กรมป่าไม้เสนอแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ ตัดไม้เศรษฐกิจในที่ดินตนเอง

กรมป่าไม้เสนอแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ ตัดไม้เศรษฐกิจในที่ดินตนเอง
คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแก้มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ 2484 เพื่อปลดล็อค ให้การปลูกไม้เศรษฐกิจ หลายชนิดเช่นไม้สัก ยางนา พยุง เป็นต้น สามารถปลูกและตัดได้สะดวกขึ้นบนที่ดินกรรมสิทธิ์ ซึ่งคาดว่านอกจากจะส่งเสริมการปลูกไม้ยิ่งขึ้นแล้ว ยังกระตุ้นเศรษฐกิจจากไม้ป่าปลูกด้วย

ขอบคุณภาพ/ข่าว :ข่าว3มิติ

กรมป่าไม้เสนอแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ ตัดไม้เศรษฐกิจในที่ดินตนเอง.คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแก้มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ 2484 เพื่อปลดล็อค ให้การปลูกไม้เศรษฐกิจ หลายชนิดเช่นไม้สัก ยางนา พยุง เป็นต้น สามารถปลูกและตัดได้สะดวกขึ้นบนที่ดินกรรมสิทธิ์ ซึ่งคาดว่านอกจากจะส่งเสริมการปลูกไม้ยิ่งขึ้นแล้ว ยังกระตุ้นเศรษฐกิจจากไม้ป่าปลูกด้วย

โพสต์โดย ข่าว3มิติ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2018

นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ รายงานผลจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 3 (JEM3)

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเลขานุการ ไทย- อียู เฟล็กที ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Ad-Hoc Working Group) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อรายงานผลจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 3 (JEM3) พร้อมทั้งเพื่อรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจา FLEGT VPA ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  นอกจากนั้นยังมีการหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ รายงานผลจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 3 (JEM3) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 และายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจา FLEGT VPA ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จากนั้นนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาแก้ไขร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ประเทศไทยนำเสนอขอบเขต วิธีการ รวมทั้งแผนการดำเนินงานในฐานะที่ปรึกษาแก้ไขร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ซึ่งจะดำเนินการผ่านการนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำของที่ปรึกษาฯ เป็นหลักในการแก้ไขร่างเอกสาร ทั้งนี้ จะยึดความเห็นชอบของฝ่ายไทยในการปรับแก้ไขเอกสาร โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 6 เดือน

นอกจากนั้น ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานของสำนักเลขานุการ ไทย – อียู เฟล็กที ที่สอดคล้องกับ VPA Roadmap รวมทั้งขอบเขตการทำงานของที่ปรึกษาในการจัดทำภาคผนวกระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (TLAS) ทั้งยังมีการเสนอให้จัดตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยสำหรับหารือร่าง VPA Legal Text ของฝ่ายไทยอีกครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเจรจากับฝ่ายสหภาพยุโรปในประเด็นดังกล่าวต่อไป

 

ภาพ/ข่าว  tefso.org

การประชุม Ad-Hoc Working Group 3/2018

ติดตามข่าวสารอีกช่องทางได้ที่ เพจ สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้

ติดตามข่าวสารอีกช่องทางได้ที่ เพจ สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้

คลิ๊ก    https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-805621779635567/?modal=admin_todo_tour

 

 

ประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเลขานุการ ไทย – อียู เฟล็กที (TEFSO) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำ FLEGT VPA รวมทั้งรายงานผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 (JEM3) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2561 โดยในการประชุมได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของการจัดทำ FLEGT VPA ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาภาคผนวก 4 ภาคผนวก จากทั้งหมด 10 ภาคผนวก โดยภาคผนวกที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้แก่ ขอบเขตผลิตภัณฑ์ (Product Scope) นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (Legality Definition: LD) ระบบประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (Timber Legality Assurance System: TLAS) และการควบคุมการนำเข้าไม้ (Supply Chain Controls)

สำหรับผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 (JEM3) ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าทางฝ่ายสหภาพยุโรปมุ่งหวังติดตามความก้าวหน้าในประเด็นการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย รวมทั้งต้องการติดตามในประเด็นขอบเขตผลิตภัณฑ์ของไทย ว่าจะมีการรวมไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์รีไซเคิลในขอบเขตผลิตภัณฑ์หรือไม่ นอกจากนั้น ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอและหารือเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 4 และการเจรจาฯ ครั้งที่ 2 รวมทั้งนัดหมายการประชุมในครั้งถัดไป เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจากับฝ่ายสหภาพยุโรปต่อไป

 

ภาพ/ข่าว สำนักงานเลขานุการ ไทย – อียู เฟล็กที (TEFSO)

การประชุมคณะกรรมการเจรจาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

 

เวทีเสวนา”การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ จากยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติในระดับพิ้นที่”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ และนายบุญสุธีย์  จีระวงค์พานิช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ได้เข้าร่วม เวทีเสวนา”การเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ จากยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติในระดับพิ้นที่” ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มีกิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดงาน ณ ห้องกาลพฤกษฺ์ 2 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อทำความเข้าใจ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชจักร

เพื่อทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่จะมายื่นขอหนังสือรับรองไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชจักร ตามกฏหมายและระเบียบ

-ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555

-ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549

-ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชจักร พ.ศ.2552

-คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 68/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรองตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชจักร พ.ศ.2552

โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 

หากมีข้อสงสัยสอบถาม ติดต่อ สำนักรับรองการป่าไม้ โทร 025614292- 5248/5249

Email:[email protected]