อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้และการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายบรรจง วงศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ กล่าวเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้และการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 177 คน  ณ ห้องรวยเงิน โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้และการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้และการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558     ประจำปีงบประมาณ 2561

โหลดรายละเอียดได้ลิงค์>>>>

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่

ใบปะหน้าให้ข้าราชการอบรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งให้ข้าราชการเข้าอบรม

กำหนดการโครงการอบรมเจ้าหน้าที่

เอกสารในการอบรมโหลดรายละเอียดได้ลิงค์>>>>

digital_presentation

บทบาทและภารกิจหน้าที่ของส่วนรับรองการป่าไม้

สำนักเศรษฐกิจป่าไม้

 

 

ต้อนรับและหารือร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

วันที่7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-14.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับและหารือร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เพื่อติดตามการดำเนินการจัดทำ Country Specifc Guieline เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่าน โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับเรื่อง Chountry Specific Guideline ระหว่าง Department of Agricuture and Water Resource เครือรัฐออสเตรเลียและกรมป่าไม้ประเทศไทย มา ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤช กรมป่าไม้

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

พิธีกรบรรยายระบบe-Tree ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

วันที่ 2สิงหาคม 2561 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เป็นพิธีกรบรรยายระบบe-Tree ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 ราย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 4 ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ เข้าประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 4 ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปขึ้น โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำการประชุมจากฝ่ายไทย และนายลูก้า เพอร์เรซ (Luca PEREZ) หัวหน้าประเด็นป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวสุทธิยา จันทรวรางกูล EU Delegation เป็นผู้แทนฝ่ายสหภาพยุโรป (อียู) นอกจากนั้น ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันป่าไม้ยุโรป นำโดยนายอเล็กซ์ ฮินริชท์ และผู้ร่วมสังเกตการณ์จากภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ RECOFTC และ FAO โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท, เครา และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

10 ชาติอาเซียนใช้ไทยร่วมถกแก้ “ค้าไม้เถื่อน”
ไทยเชิญ 10 ประเทศอาเซียนประชุมแก้ปัญหาค้าไม้เถื่อน และหันมาส่งเสริมการค้าไม้ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้าของสหภาพยุโรป (FLEGT) หวังใช้แก้ปัญหาความยากจน ดึงชุมชนปลูกต้นไม้เศรษฐกิจผ่านระบบแอพพลิเคชัน e-Tree

 

10 ชาติอาเซียนใช้ไทยร่วมถกแก้ "ค้าไม้เถื่อน"ไทยเชิญ 10 ประเทศอาเซียนประชุมแก้ปัญหาค้าไม้เถื่อน และหันมาส่งเสริมการค้าไม้ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้าของสหภาพยุโรป (FLEGT) หวังใช้แก้ปัญหาความยากจน ดึงชุมชนปลูกต้นไม้เศรษฐกิจผ่านระบบแอพพลิเคชัน e-Tree#ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก>>#รายการจับประเด็นข่าวร้อน #ช่อง5

โพสต์โดย สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2018

#ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก>>#รายการจับประเด็นข่าวร้อน #ช่อง5