ข่าวรับสมัครงาน

สำนักรับรองการป่าไม้   เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 31 มกราคม 2561

ประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา   เงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้าจำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 2 อัตรา
5. นิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 31 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการป่าไม้-1

นักวิชาการป่าไม้-2

นิติกร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบ

ใบสมัครงาน สำนักรับรองการป่าไม้

 

 

สำนักรับรองการป่าไม้ (ชั้น1 อาคารเทียมคมกฤส) กรมป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: +6625614292-3 ต่อ 5248
โทรสาร: +6625614292-3 ต่อ 5249
อีเมล: [email protected]