คู่มือการลงทะเบียน e-Tree


 ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ e-Tree บนสมาร์ทโฟน PresentMoblie ไฟล์ppt.

ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ e-Tree บนเว็บไซต์ ไฟล์ppt.

ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ e-Tree บนสมาร์ทโฟน PresentMoblie pdf

ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบe-Tree บนเว็บไซต์ pdf

คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล.pdf 

มาลงทะเบียนต้นไม้กันเถอะ

     ระบบลงการจัดเก็บข้อมูลการปลูกไม้คือระบบจัดเก็บข้อมูลการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแหล่งที่มาของไม้และจัดเก็บจำนวนสต๊อกไม้ อีกทั้งในระบบลงทะเบียนต้นไม้ยังมีบริการการขอใช้ประโยชน์ไม้ ได้แก่ การขายการตัด และการเคลื่อนที่ไม้ เพื่อใช้ในการรับรองไม้และส่งออกไม้ได้ ดังนั้น
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมไม้ไทยและ อาเซียนที่ต้องมีระบบการลงทะเบียนแหล่งปลูกไม้ให้ชัดเจนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มี
ความน่าเชื่อถือได้ว่าปลูกไม้ลงทะเบียนอยู่ในระบบนี้ผ่านการตรวจสอบรับรองสามารถนำไปอ้างอิงความถูกต้องตามกฎหมายได้

เพื่อใช้รับรองแหล่งที่มาของไม้ สำหรับการขอใช้ประโยชน์ไม้ เช่น การขอตัด การเคลื่อนย้าย การซื้อขาย และการค้ำ

ประกัน    ต้องการลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพื่อขอเข้าใช้งานระบบ      คลิ๊ก  https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx

วิธีการลงทะเบียนระบบ e-Tree  ผ่านเว็บไซต์ https://nsw.forest.go.th/rfdportal/Home.aspx

โหลดไฟล์คู่มือ e-Tree  สำหรับประชาชน 

ปกใน

เนื้อหาหน้า 1-24

เนื้อหาหน้า 25-48

เนื้อหาหน้า 49-72

เนื้อหาหน้า 73-76