ประชุมนโยบายส่วนรับรองการป่าไม้

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เมื่อเวลา 10.o0 น.  นายบรรจง  วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้  ได้ประชุมราชการ   พนักงานราชการและลูกจ้างสังกัดส่วนรับรองการป่าไม้  เพื่อให้นโยบายในการปฎิบัติงานดำเนินงานปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

หนึ่งในใจของไทยประชา                 หนึ่งใต้ฟ้าของเมืองสยาม
หนึ่งด้วยเดชะบารมีลือนาม              ปกเขตคามทั่วไทยร่มเย็น
หนึ่งในรัฐนักพัฒนา                          หนึ่งราชาที่โลกได้เห็น
หนึ่งด้วยคุณธรรมที่ทรง บำเพ็ญ      ดับลำเค็ญ ของปวงประชา
องค์พระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์   ที่ครองราชย์นานเนาในหล้า
ทรงเป็นเอกองค์ในพสุธา                 เกริกก้องฟ้าพระบารมีอนันต์
หนึ่งในแสนมิแม้นมิปาน                   หนึ่งในล้านมิเทียมเทียบทัน
หนึ่งในโลกหนึ่งเดียว                         หนึ่งเดียวเท่านั้น
มหาราชันองค์ภูมิพลฯ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ส่วนรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้

เอกสารคู่มือ  อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน  อบรม 4 จังหวัด  นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี  ลพบุรี  

คลิกดาวโหลด >>>>>     ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบe-Tree บนเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน

 

อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ลพบุรี ”    รุ่นที่ 4  ณ สวนสบายดี เขาซับแกงไก่ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 110  คน

อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ราชบุรี ”    รุ่นที่3  ณ โรงแรมไทยนำริเวอร์ไซด์     โดยมีผู้เข้าอบรม  จำนวน 117 คน

อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ขอนแก่น”    รุ่นที่2 ณ โรงแรมอินภาวา  โดยมีผู้เข้าอบรม  จำนวน 133 คน

อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.นครราชสีมา”    รุ่นที่1 ณ โรงแรมสีมาธานี   โดยมีผู้เข้าอบรม  จำนวน 153  คน