e – Tree


ผอ.สรม. ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจ ระบบ e-Tree กับประชาชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายธาดา สุวรรณวิมล ผู้อำนวยการส่วนการรับรองไม้ นายอนุชาติ ภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระยอง เเละ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) กรมป่าไม้ […]


ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ e-tree อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นาย บรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ พร้อมนาย บุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักรับรองการป่าไม้ นาย ธีรพล ศรีโมรา ผู้อำนวยการส่วนแผนงานประเมินผล สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมพบประชาชนใ […]


Call center ระบบ e-Tree

สำหรับประชาชนผู้สนใจระบบ e-Tree สามารถสอบถามข้อมูลผ่าน Call center โทร. 02-0261900 เวลา 8.30 น.- 17.00 น. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2561เป็นต้นไป


เชิญชวนทำความดี ในวันวิสาขบูชา ด้วยการ”ลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบ e-Tree”

เชิญชวนทำความดี ในวันวิสาขบูชา” เนื่องในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธอีกวันหนึ่งสำนักรับรองการป่าไม้ ขอเชิญทำความดีด้วยการลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบ e-Tree แล้วแคปหน้าจอลงทะเบียน มาโพสแชร์ เพื่อรับของรางวัล Power bank จำนวน 5 รางวัล #กติกาง่าย ๆ เพียงแค่ท่านลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบ e-Tr […]