ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระบวนการเชื่อมโยงระบบลงทะเบียนต้นไม้และระบบขอใบรับรองไม้(OY)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก>>>>>  https://new.forest.go.th/cert/wp-content/uploads/sites/98/2018/09/scan0018.pdf

วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี

วันที่ 18 กันยายน 2561เวลา 07.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับการป่าไม้ และข้าราชการในสำนัก ร่วมการตักบาตรแด่พระภิกษุ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 122 ปี ไหว้พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้ สักการะพระพรหม พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ ณ อนุสรณ์วีรชนป่าไม้ จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Call center ระบบ e-Tree

สำหรับประชาชนผู้สนใจระบบ e-Tree สามารถสอบถามข้อมูลผ่าน Call center โทร. 02-0261900 เวลา 8.30 น.- 17.00 น. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2561เป็นต้นไป

 

 

แก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ ขยายโอกาสให้ประชาชนสร้างรายได้และสร้างการออม

“แก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ ขยายโอกาสให้ประชาชนสร้างรายได้และสร้างการออม ”
รายการ  Zoom in วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ผู้ดำเนินรายการ: ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย
วิทยากร: บรรจง วงศ์ศรีสุนทร  ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้

 

อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้และการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายบรรจง วงศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ กล่าวเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบไม้ การออกหนังสือรับรองไม้และการอนุญาตส่งออกผ่านระบบ National Single Window (NSW) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และพระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 177 คน  ณ ห้องรวยเงิน โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร