#การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยไม้บนที่ดินเอกชน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยไม้บนที่ดินเอกชน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม GS1 Room 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 3 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร


ผอ.สรม พร้อมคณะทำงานเฟล็กทีพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 กรมป่าไม้ นำโดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  พร้อมผู้แทนคณะทำงานจัดทำข้อตกลง การเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) ได้เข้าพบ พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการเ […]


#อธิบดีกรมป่าไม้ นำข้าราชการกรมป่าไม้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในกรมป่าไม้ ณ กรมป่าไม้ กรุงเท […]


SC Sub-Working Meeting

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเรื่อง ขอเชิญประชุมหารือคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมไม้นำเข้า (SC Sub-Working) ณ สมาคมธุรกิจไม้ กรุงเทพมหานคร


ต้อนรับผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียพร้อมคณะ และร่วมหารือฯ

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้  นายบุญสุธีย์ จีนะวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสาวนงนุช แซ่เจี่ย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าไม้ ต้อนรับผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลียพร้อมคณะ


ประกาศ ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน โครงการฝึกอบรม 1

ประกาศ ขอเลื่อน/เปลี่ยนแปลงวัน โครงการฝึกอบรม “การขอหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”


Timber Regulation Enforcement Exchange (TREE) Asia – Pacific Meeting

วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุม Timber Regulation Enforcement Exchange (TREE) Asia – Pacific Meeting  โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม    เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจการค้า ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติดังนี้ให้มาเซ็นสัญญาจ้างภายในวันที่ 10 มกราคม 2562  ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม โทร 091-7741212 ต่อสาย คุณวันเฉล […]


สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562 ปีเก่าผ่าน ปีใหม่มา พาความสุข ขอให้ทุกข์ จงหายไป ใจสุขสันต์ ขอคุณพระ คุ้มครอง ทุกคืนวัน ขอสุขสันต์ วันปีใหม่ 2562 เอย — สำนักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้ —


ประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ฯ

ประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้า และเจ้าหน้าที่ธุรการ


การประชุมคณะทำงาน ฯ AHWG ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม


ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่29 พฤศจิกายน 2561     สำนักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตามประกาศสำนักรับรองการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ลงวันที่29 พฤศจิ […]