สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายผจญ สิทธิกัน ผอ.สจช. สจป.1(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน โครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.1(เชียงใหม่) ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายผจญ สิทธิกัน ผอ.สจช. สจป.1(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน โครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อ […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดประชุมชี้แจงกับคณะทำงานกำกับการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จัดประชุมชี้แจงกับคณะทำงานกำกับการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) และนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ประชุมสภากาแฟร่วมกับผู้อำนวยการส่วน ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และผู้เกี่ยวข้องในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ประชุมสภากาแฟร่วมกับผู้อำนวยการส่วน ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และผู้เกี่ยวข้องในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)


กรมป่าไม้ ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ตรวจสอบการดำเนินกิจการท่องเที่ยว (ซิปไลน์) รายปางช้างโชคชัย ตรวจพบการกระทำผิดบุกรุกป่า เหตุเกิดที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง ท้องที่ หมู่ 2 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ (30 เม.ย.61) เวลา 10.00 น. โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต สุรเชษฐ์ หักพาน รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ,นายชีวภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าฯ กรมป่าไม้และ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.พร้อม จนท.สจป.1 (ชม.), ศูนย์ป้องกันรักษาป่าฯ ที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้, กองกำกับการ 2 ก […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดประชุมตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอดิศร นุชดำรงค์) เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดประชุมตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายอดิศร นุชดำรงค์) เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 256 […]


ประกาศ คำสั่ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ที่ 129/2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้าไม้ จำนวน 4 ชนิด จำนวน 67,000 กล้า ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้าไม้ จำนวน 4 ชนิด จำนวน 67,000 กล้า ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พื้นที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.1(เชียงใหม่) ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการป่าเอนกประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และพบปะประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.กองแขกและชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ 18 เม.ย. 61 นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผอ.สจป.1(เชียงใหม่) ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการป่าเอนกประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และพบปะประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.กองแขกและชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พูดคุยแลกเป […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดงานรดน้ำดำหัว ประเพณีปีใหม่เมือง “ปี๋เก่าก่าล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก่ามาฮอดมาเติง” ณ ลานสนามหญ้าหน้า ศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดงานรดน้ำดำหัว ประเพณีปีใหม่เมือง “ปี๋เก่าก่าล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก่ามาฮอดมาเติง”  โดยมีนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธี และมีบุคลากร เจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ลานสนามหญ้าหน้า ศูนย […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกป่า ประจำปี 2561

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกป่า ประจำปี 2561 ขอประกาศรายชื่อเกษตรกรดีเด่นดังเอกสารแนบดังนี้ ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกป่าสวนป่า ประจำปี 2561  


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างปฏิบัติงานปลูกป่า กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ของหน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดลำพูน ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างปฏิบัติงานปลูกป่า กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ของหน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดลำพูน ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) บัดนี้ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาดังเ […]