สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากร […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงควา […]


วันที่ 22 มกราคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมกับหน่วยงานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ.4010 และหน่วยงานในท้องที่ ร่วมกันปลูก “ต้นยางนา” 300 ต้น ณ บ้านเสียงด้ง หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมกับหน่วยงานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ.4010 พร้อมด้วย ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพันธ์ ประธาน วปรอ.4010 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานจัดกิจกรรม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ณ บ้านเสี […]


วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมี นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมี นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิด และมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม […]


วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมงาน นวัฒกรรมก้าวหน้า ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไฟป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมงาน นวัฒกรรมก้าวหน้า ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไฟป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ การญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายพรเทพ ลิ้วประ […]