วันนี้ (2 พ.ค.61) เวลา 10:00 น. เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

เข้าร่วมประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 (เชียงราย) เรื่องตรวจสอบพื้นที่ภาระผูกพันกรมป่าไม้ ในการสำรวจพื้นที่จัดตั้งหรือผนวกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมายและพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ ครั้งที่ 2/2561โดยมี นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และนายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ร่วมเป็นประธานในที่ประชุมฯ ณ.ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย) ที่ประชุมได้ให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ของ สบอ.15 และเจ้ […]


วันที่ 19 เมษายน 2561 ฝ่ายปลูกป่า

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ปีที่ 2 และรับเกษตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ท้องที่ ต.ดงมะดะ และ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


วันที่ 18 เมษายน 2561 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.1 (แม่กา)

และเจ้าที่ทหาร มทบ.34 จังหวัดพะเยา, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.32 จังหวัดพะเยา, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลแม่กา ได้ร่วมกันตรวจยึด/จับคุม ไม้สักท่อน จำนวน 46 ท่อน ปริมาตร 5.17 บลม. ผู้ต้องหา จำนวน 1 คน เหตุเกิดที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำ ท้องที่ บ้านแม่กาไร่ ม.6 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา พิกัด 47Q 0597556 UTM 2109099 ข้อหา พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11,69 พรบ.ป่าสงวนฯ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ปจว.ข้อที่ 12เวลา 21.30 คดีที่ 145/ 61 ยึดทรัพย์ที่ 45 /61


วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

ส่วนจัดการป่าชุมชน ได้มอบเช็คเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มอบโดยนายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) จำนวน 3 ป่าชุมชน ๆ ละ 70,000 บาท ดังนี้ 1. ป่าชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 2. ป่าชุมชนบ้านลังกา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 3. ป่าชุมชนบ้านแท่นคำพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และมอบโล่ห์รางวัลกล้ายิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวั […]


วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.

๑.) จนท.หน่วยงานมีรายชื่อดังนี้ -จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.๙(เวียงแก่น) -จนท.ทหารพราน ร้อย ทพ.๓๑๐๖ -จนท.ตำรวจ สภ.เวียงแก่น -จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอเวียงแก่น -จนท.ตำรวจ ชุด กก.๔ บก.ปทส.บช.ก -จนท.ตำรวจ ชุด ศปทส. ภ.๕ -จนท.ป่าไม้หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๓๔(ป่าแดด) -ผญบ./กรรมการหมู้บ้านปางหัด ๒.) ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน ๓ ผ/ล ปริมาคร ๐.๒๑ ลบ.ม.ค่าเสียหายของรัฐ จำนวน ๖๓,๐๐๐ บาท ๓.) อุปกรณ์การกระทำผิด ไม่มี ๔.) ผู้ต้องหา ไม่พบตัวผู้กระทำผิด ๕.) เหตุเกิดที่ บริเวณป่าด้านทิศตะวันออกบ้านปาง […]


วันนี้ 3 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ พย.6(ออย)

นำโดยนายเสกสรรค์ สุนทรนาค หัวหน้าหน่วยฯ, เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปราม (สายที่2) ประจำ จ.พะเยา, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสิบสองพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 6 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.51 ลบ.ม. ไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมด้านทิศใต้บ้านสิบสองพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา พิกัดที่ 47Q 0650495 UTM 2141841 โดยกล่าวโทษตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.11 และ ม.48 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 ส่งดำเนินคดี สภ.ปง ปจว.ข้ […]


วันที่ 29 มีนาคม 2561 ฝ่ายปลูกป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรงานกิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์สวนป่า และกิจกรรมโครงการสำรวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่สวนป่าของเอกชน ท้องที่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงรายและต.ท่าข้าวเปลือก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย


ประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏฺบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล (GCC Direct Line)

ประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏฺบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล (GCC Direct Line) และการจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผลกการดำเนินงานในรูปแบบ One Page ผ่านระบบ Video Conference ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)