เมื่อวันที่14 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.

คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (พญาเม็งราย) นำโดย นายเสกสรรค์ สุนทรนาค หน.หน่วยฯ, คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่่าที่ ชร.4 (หาดไคล้) นำโดย นายสุพรรณ รักเมือง พนักงานพิทักษ์ป่า, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.พญาเม็งราย นำโดย นายธินวัตน์ สมควร ปลัดอำเภอพญาเม็งราย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงของ นำโดย นายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ ปลัดอำเภอเชียงของ, เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด รส.อ.พญาเม็งราย นำโดย พ.ต.ประเสริฐ ดอนตุ้มไพร หัวหน้าชุดฯ, เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ยาม ต.ตาดควัน นำโดย ด.ต.สวัสด […]


ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2561

ผ่านระบบ  VDO Conference ในวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30- 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.

สืบเนื่องจากคดีที่ได้จับกุมคดี ตาม ปจว.ข้อ.3 เวลา 20.00น. คดีอาญาที่119/61 ยึดทรัพย์ที่ 39/61 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8(พญาเม็งราย)นำโดยนายเสกสรรค์ สุนทรนาค หน.หน่วยฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ทหารชุด บก.ควบคุมพื้นที่รอยต่อ 4 อำเภอ นำโดย ร.ท.ไกรสร พุฒหมื่น หัวหน้า บก.ควบคุมฯ ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย เหตุเกิดบริเวณ 131 และ บ้านเลขที่ 317 ม.3 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ทั้งสองหลังอยู่ในบริเวณรั้วบ้านเดี่ยวกันกับบ้านนายอนันต์ เลิกนอก ผู้ถูกจับ ในคดี พรบ.ป่าไม้ 2484 […]


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (พญาเม็งราย) นำโดยนายเสกสรรค์ สุนทรนาค หน.หน่วยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ชุด รส.อ.ดอยหลวง นำโดย จ.ส.อ.อนุรักษ์ สิทธิอาสา เจ้าหน้าที่ ทหารชุด บก.ควบคุมพื้นที่รอยต่อ 4 อำเภอ นำโดย ร.ท.ไกรสร พุฒหมื่น หัวหน้า บก.ควบคุมฯเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.ดอยหลวง นำโดย ม.ญ.หญิงจารี น้อยหมอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอยหลวง นำโดย รตอ.ธิติพงษ์ ใจแก้ว ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย ในคดี พรบ.ป่าสงวน 2507 ม.14 และ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ 2545 ม.4 จากการตรวจยึด/จับกุม ตามวันและเ […]


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น.

หน่วยฯ ชร.10 (ป่าแดด) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่หน่วยฯ นปพ.34, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด ชป.ศปทส.ภ.5, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ตชด.๓๒, ฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเข้าทำประโยชน์ 1-3-93 ไร่ (ค่าเสียหายแจ้งให้ทราบภายหลัง) ไม่พบผู้กระทำผิด ในความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72ตรี, และ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 เหตุเกิดบริเวณป่าด้านทิศตะวั […]


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 15.45 น.

คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.6 (ออย) นำโดย นายเสน่ห์ ปัญญาวงศ์ หน.หน่วยฯ, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปง เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 จังหวัดพะเยา, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.2 ศปทส.ภาค5 ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 20 ท่อน ปริมาตร 1.03 ลบ.ม. ไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมทางด้านทิศตะวันตกของบ้านทุ่งแต หมู่ที่ 1 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา พิกัดที่ 47Q 0640440 UTM 2135829 โดยกล่าวโทษตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ม.69 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห […]


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.

เจ้าหน้าที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ, หัวหน้าไอยรักษ์ ทองชัย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า, พระอาจารย์ วิบูลย์ เตชะธัมโม จากวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้พาคณะน้องๆจากโครงการ to be number one ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


เมื่อวันนี้ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.

คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโดย นายทนงศักดิ์ ธรรมโม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่่า, เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปราม การกระทำผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ สายที่ 1 ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นำโดยนายโกศล พิมสาร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน, คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (พญาเม็งราย)นำโดย นายเสกสรรค์ สุนทรนาค หัวหน้าหน่วยฯ, เจ้าหน้าที่ บก.ปทส.อำนวยการโดย พ.ต.อ.พิบูลย์ เวียงจันทร์ ผกก.บก.ปทส. และ พ.ต.ท.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี สว.ท.ท.4 บก.ปทส, เจ้าที่สายตรวจปราบปรามปร […]