วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17.20 น.

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงของ, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.4 (หาดไคร้), เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกัน ตรวจยึด/จับกุม ผู้ต้องหา 1 คน, เลื่อยโซ่ 1 เครื่อง, มีด 2 เล่ม พื้นที่ตรวจยึด 5-0-7 ไร่ มีไม้หวงห้ามท่อนอีกจำนวนหนึ่ง (อยู่ระหว่างประสานการชักลากตัดทอนตรวจนับ ให้แน่ชัดเพื่อนำออกจากที่เกิดเหตุในวันที่ 18 มกราคม 2562 นี้ต่อไป) ส่งดำเนินคดีแล้ว ตามปจว.ข้อ […]


วันที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์ป่าไม้เชียงราย

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้ร่วมงานโครงการ “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน เป็นผู้แทนพร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย


วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘๔ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงราย, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๒ (เชียงราย), พนักงานดับไฟป่า สจป.ที่ ๒ (เชียงราย), หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเชียงราย, บุคลากรของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) และเครือข่ายป่า […]


วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น.

คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.6 (ออย), หน่วยฯ พย.2 (นาปรัง) นำโดยนายพิพัฒน์ สุดเสน่ห์ หัวหน้าหน่วยฯ, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปง และผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 9 ท่อน ปริมาตร 0.39 ลูกบาศก์เมตร ไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด บริเวณห้วยวัวดำ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิม อำดภอปง จังหวัดพะเยา โดยกล่าวหาตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 69 พิกัดที่ 47Q 6 […]


วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ พรมจักร์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ จัดประชุมสาธิตการใช้โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์และส่งมอบเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งโปรแกรมการใช้งาน RFD SmartCard Online กรมป่าไม้ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)


วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น.

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (พญาเม็งราย) และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พญาเม็งราย โดยนายเสกสรรค์ สุนทรนาค หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยฯ นปพ.34 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก. ปทส. บชก, ตำรวจ.ศปทส.ภาค5, ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย), ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 37 ท่อน ปริมาตรา 2.30 ลูกบาศก์เมตร เหตุเกิดบริเวณข้างลำเหมืองสาธารณะ หมู่3 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นำส่ง พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดำเ […]


วันที่ 17 ธันวาคม 2561

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) โดยมีนายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เป็นประธานฯ