วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.4 (แม่ร่องขุย)

และชุด กก.ตชด.32 พะเยา , เจ้าหน้าที่ทหาร ชุด ชป.มวลชน อ.ดอกคำใต้ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. พะเยา ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ท้องที่ หมู่.4 ต.บ้านถ้ำ ,สายตรวจ ปราบปราม.สปป.2 จ.พะเยา ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อน จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.18 ม3 ไม้สักแปรรูป จำนวน 4 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.034 ม3 เหตุเกิดที่ ข้างบ้านพักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผง หมู่ที่.4 บ้านถ้ำราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.1 (แม่จัน)

คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1 ประจำนักนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) นำโดย นายทนงศักดิ์ ธรรมโม ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , เจ้าหน้าที่หทาร นำโดย พ.ต.ธงชัย วันมหาใจ ผบ.ร้อย ทพ.3108 ฉก.ทพ.31,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน นำโดย ร.ต.อ.เกียรติพงษ์ จริงวาจา , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.1 (แม่จัน) นำโดย นายชิตพล ศรีจันทร์ หัวหน้าหน่วยฯ , เจ้าหน้าที่ ทสจ.ชร. นายอาทิตย์ บุญรอด เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ,เจ้าหน้าที่ปกครองแม่จัน ได […]


ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2561

ผ่านระบบ Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.3 (แม่เจดีย์ใหม่)

 นำโดยนายมานพ กันทาเป็ง ได้ออกลาดตะเวน ในพื้นที่รับผิดชอบ ป่าแม่ปูนน้อย แม่ปูนหลวง และป่าโป่งเหม็น ท้องที่บ้านหนองเขียว หมู่ที่10 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เวลาประมาณ 11.30 น. พบไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 72 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.32 ลบ.ม. ประกอบด้วย 1.ไม้ยางแปรรูป จำนวน 41 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.71 ลบ.ม. 2.ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 15 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.28 ลบ.ม. 3.ไม้รังแปรรูป จำนวน 16 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.27 ลบ.ม. ไม่พบตัวผู้กระทำผิด


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.2 (เชียงเคี่ยน)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ๑.เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1 ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) โดยนายโกศล พิมสาร หน.ชุด ๒.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุด กก.4 บก. ปทส.บช.ก ๓.เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน. จังหวัดเชียงราย โดย พ.ท.สมเจต ช่างซอ หน.ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร ๔.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.5 (ดอยช้าง) โดยนายไกรวุฒิ วรรณคำ หน.หน่วยฯ ๕.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.2 (เชียงเคี่ยน) ๖.เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายสืบ […]


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.2 (แม่อิงฝั่งขวา)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสน่ห์ ปัญญาวงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.2 (แม่อิงฝั่งขวา) 2.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปง 3.เจ้าหน้าที่ตำรวจกก. ปทส.จ.พะเยา 5.เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามฯสายที่ 2 จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สักแปรรูปจำนวน118 แผ่น/เหลี่ยมปริมาตร 3.08 ลบ.ม รถยนต์บรรทุก 6 ล้อยี่ห้อโตโยต้าสีฟ้าหมายเลขทะเบียน80-8957 แพร่ พร้อมด้วยผู้ต้องหา 2 คนเหตุเกิดที่บริเวณถนนสายปง-เชียงม่วนท้องที่หมู่ 5 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.1(แม่กา)

นายชาญยุทธ เวชวิกูล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.1(แม่กา) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จ.พะเยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และป่าไม้จังหวัดพะเยาได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ สักท่อน จำนวน ๑๒ ท่อน ปริมาตร ๑.๐๓ บล.ม. เหตุเกิดที่บริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๊ำและป่าแม่นาเรือ พิกัด ๔๗Q๐๕๘๑๙๓๐ UTM ๒๑๑๙๙๘๓๙


วันที่ 29 มกราคม 2561 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.2(นาปรัง)

นำโดย นายเสน่ห์ ปัญญาวงศ์ หน.หน่วยฯ พย.2(นาปรัง) ,หน.สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ประจำจังหวัดพะเยา ได้ตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 7ผ/ล ปริมาตร 0.41 ลบ.ม. เหตุเกิดที่ป่าสงวนป่าแม่ยม ป่าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านดอนเฟือง ม.2 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา