ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2560

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)


ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ่านระบบ Video Conference ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)


วันที่ 31 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.16 (โป่งปูเฟือง) ตรวจค้นบ้านเป้าหมาย หมู่6 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

1.บ้านเลขที่ 117 หมู่6 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีนายพิพบ อินชัย อายุ50ปี เป็นเจ้าของบ้่าน ตรวจค้นพบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ชุกช่อนอยู่ในบ้าน จำนวน 2 เครื่อง โซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 9 เส้น และบาร์ จำนวน 2 อัน คณะ จนท.ได้สอบถามใบอนุญาตฯ เเล้วนายพิพบ อินชัย แจ้งว่าไม่มีใบอนุญาตฯแต่อย่างใด 2.บ้านเลขที่ 55 หมู่6 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พบนายประพันธ์ กันทะสีมา อายุ 58 ปี เป็นเจ้าของบ้าน ผลการตรวจค้นพบไม้สักแปรรูป และไม้กระยาเลยแปรรูปชุกช่อนอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านตรวจสอบสภาพไม้เป็นไม้แปรรูปหวงห้ามแล […]


ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560

ผ่านระบบ Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)  


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ร่วมโครงการป่าเฉลิมพระเกียรติ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ร่วมโครงการป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในวันที่ 27 กรกฎษคม 2560 ณ ป่าต้นน้ำบ้านห้วยส้าน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ปลูกป่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ณ สำนักสงฆ์อรัญญะมุนี บ้านป่าซางงาม หมู่ 2 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  


นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล  ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในระหว่างวันที่  21-23 กรกฎาคม  2560