นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน เป็นประธานในการมอบGPSและฝึกอบรมการใช้เครื่องGPS แก่เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนทั่วประเทศ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” พัฒนาการทำงานเป็นทีมและคิดเชิงบวกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 9 – 11 กันยายน 2559


อธิบดีกรมป่าไม้ มอบรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ร่วมกิจกรรมการทำฝายประชารัฐ จำนวน 11 ฝาย ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านพุนำ้ร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ นักวิชาการเผยแพร่ นิติกร เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักจัดการป่าชุมชน


วันนี้ 14 มิถุนายน 2559 ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ประธานในพิธีพร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์)และผู้บริหารกรมป่าไม้ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชุมชน จาก บริษัท Vance Kitira International สหรัฐอเมริกา โดยคุณพิมพ์ภัทร กิติรัตน์ตระการ