ตรวจสอบพื้นที่ที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่า

23 ม.ค. 2559 นายชุติเดช กมนณชนุตย์   ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ และคณะ พร้อมด้วยตัวแทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) เดินทางมาดูพื้นที่ที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) เขตพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้าน เข้าร่วมดูและแนะนำพื้นที่ด้วย


22 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ และคณะ เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่

วันที่ 22 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ และคณะ เดินทางมาดูพื้นที่ที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นผู้นำดูพื้นที่


ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาครัฐ (25 พ.ย. 2558)