รับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน

รับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ ...
ประสานงานเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ พ.ศ.2561

ประสานงานเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ ...