ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  ครั้งที่ 3/2561

ร่วมประชุมเตรียมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2561

นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ...
ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์

นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันสถาปนา ...
ร่วมงานกิจกรรม Kick Off

ร่วมงานกิจกรรม Kick Off

นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เข่าร่วมงานกิจกรรม Kick Off ...