ประสานงานเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ พ.ศ.2561

ประสานงานเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัณย์ ...
ร่วมงานกิจกรรม Kick Off

ร่วมงานกิจกรรม Kick Off

นางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เข่าร่วมงานกิจกรรม Kick Off ...