แจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

แจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้


วิธีสร้างตาราง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างตารางคือการคัดลอกตารางจากโปรแกรม MS Excel และนำมาวางในเนื้อหา แต่หากจำนวนแถวหรือคอลัมน์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่นการจัดเรียง (sorting) และการค้นหา (filtering) สามารถใช้ปลั๊กอิน TablePress แทนการคัดลอกตาราง


วิธีซ่อนบางหมวดหมู่ไม่ให้ถูกแสดงในหน้าแรก

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้เนื้อหาในบางหมวดหมู่ถูกแสดงในหน้าแรก สามารถใช้ปลั๊กอิน Ultimate Category Excluder เพื่อซ่อนเนื้อหาดังกล่าวได้ วีดีโอด้านล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Ultimate Category Excluder เบื้องต้น


วิธีจัดรูปแบบบทความที่ถูกแชร์หรือแสดงบนผลการค้นหาให้สวยงาม

ปลั๊กอิน Yoast SEO ใช้ปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้ search engine เช่น Google, Yahoo, Bing สามารถนำข้อมูลไปแสดงผลได้ถูกต้องครบถ้วน และช่วยปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลเนื้อหาเมื่อถูกแชร์บน Facebook วีดีโอด้านล่างเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Yoast SEO เบื้องต้น  


วิธีเพิ่มปุ่มสำหรับแชร์บทความไปยังสื่อสังคมออนไลน์

สามารถสร้างปุ่ม share ท้ายบทความเพื่อให้ผู้อ่านสามารถส่งต่อบทความของเราไปยัง Facebook, LINE, Twitter หรือ social media อื่น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว วีดีโอด้านจะล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Share Button เบื้องต้น


วิธีนำ Facebook Page มาแสดงในเว็บไซต์

หากหน่วยงานมี Facebook Page สามารถใช้ปลั๊กอิน Facebook เพื่อนำ Facebook Page ดังกล่าวมาแสดงในหน้าเว็บได้ วีดีโอด้านล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Facebook เบื้องต้น


จัดรูปแบบเนื้อหาโดยใช้ปลั๊กอิน Elementor

ปลั๊กอิน Elementor ใช้อำนวยความสะดวกในการจัดวางเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นคอลัมน์ เช่น หน้าโครงสร้างบุคลากร พร้อมทั้งส่วนประกอบเพิ่มเติม เช่น ปุ่ม แผนที่ ไอคอน แท็ป ฯลฯ วีดีโอด้านล่างจะเป็นวิธีใช้ปลั๊กอิน Elementor เบื้องต้น


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมป่าไม้

หนังสือ/คำสั่ง คำสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมป่าไม้ ดาวน์โหลด การใช้งานเว็บไซต์กรมป่าไม้บน g-Cloud สไลด์นำเสนอ คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานฉบับย่อ