วันที่ 18 กันยายน 2560 เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ครบ 121 ปี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกันสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 18 กันยายน 2560 เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ครบ 121 ปี  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกันสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ

วันที่ 12-13 กันยายน 2560 สำนักจัดการทรั

ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560