ข่าวสารกรมป่าไม้

กิจกรรมสำนัก
สวนป่ากลางดง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย
เปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 กันยายน 2561
ณ สวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ อ่านเพิ่มเติม…

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรม 5ส กิจกรรมวันจิตอาสานครราชสีมา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อ่านเพิ่มเติม…

 

 

ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง
“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อ่านเพิ่มเติม…

 

 

 

 

อ่านข่าวกิจกรรมสำนักทั้งหมด…


ข่าวสารสำนัก 
  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื่อจัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45,000 ต้น อ่านเพิ่มเติม…
  • เอกสารประกวดราคาการจัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 48,000 ต้น อ่านเพิ่มเติม…
  • ประกวดราคาซื่อจัดซื่อกล้าไม้โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 48,00 ต้น อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงิน จัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง อ่านเพิ่มเติม…
  • การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นม.) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ2561 อ่านเพิ่มเติม…
  • เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 1 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม…
  • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม… 
  • เรื่องกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ สจป.ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม… 
  • ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…