ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คัน CCF16082560_16_08_2560


ดำเนินการตาม ม.25 แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง

วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ คณะเจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของ ผอ. สจป.ที่๑๒ (นศ.) ร่วม เจ้าหน้าทีทหาร ร.๑๕ พัน ๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก๖.บก ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังวิเศษ ฝ่ายปกครอง อ.วังวิเศษ กำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า โดยมีนายอำเภอวังวิเศษเป็นประธานปล่อยแถวกำลังพล สนธิกำลังดำเนินการตาม ม.๒๕ แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง ท้องที่ ม.๓ และ ม.๑๐ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จำนวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ ๑๗-๓-๕๗ ไร่ ช […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)


กิจกรรมออกกำลังกาย

กิจกรรมออกกำลังกาย ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๒ (นครศรีธรรมราช) ในวันพุธที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ ณ ลานเสาธงชาติ


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาชื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)จำนวน ๑ คัน

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาชื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB)จำนวน ๑ คันimg001


การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และศูนย์พิทักษ์ไพรย่อย ที่ ๒๐ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นศ.)  


รายงาน การประชุม หัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)และศูนย์พิทักษ์ไพรย่อย ที่ 20 นครศรีธรรมราชปี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘

รายงาน การประชุม หัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการกรมป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)และศูนย์พิทักษ์ไพรย่อย ที่ 20 นครศรีธรรมราชปี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘