โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า

วันที่ 13 มี.ค.2561 หน่วยฯไฟป่านครศรีธรรมราช ร่วมกับส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุและอันตรายที่เกิดจากไฟป่า และการจัดการไฟป่าอย่างถูกวิธี ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า แก่ อบต.กรุงชิง,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย จำนวน 60 คน ณ หน่วยอุทยานฯปากคลองนบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช มีนางสาวจันทิมา ศรีนุรัตน์ นายก อบต.กรุงชิง […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ๑๒ (นครศรีธรรมราช) 2

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ๑๒ (นครศรีธรรมราช)


“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12(นศ.) และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กำหนดจัดทำโครงการนครศรีฯ จังหวัดสะอาด ด้วยจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning ซึ่งจะมีส่วนราชการ/องค์กรต่างๆ พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด บริเวณสองข้างถนนเส้นทางสายหลักและสายรอง ณ ศูนย์ราชการนาสาร อ.พระพรหม จ.น […]


คาราวานดาวเรือง!! สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12 ปล่อยคาราวานดาวเรือง 40,000 ต้น มอบ ร.ร.บม.เมืองคอน ปลูกแปรรูปอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ

(23 ก.ย.)   นายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช ปล่อยขบวนรถบรรทุก จำนวนกว่า 30 คัน บรรทุกถุงเพาะชำต้นดาวเรือง ที่ดอกกำลังบานสะพรั่ง สีสันสดใส  40,000 ต้น จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 10 กม.  โดยคณะครู  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ช่วยกันนำต้นดาวเรืองลงจากรถและนำไปจัดวางเรียงที่สนามฟุตบอล  เพื่อเตรียมแปรอักษรเป็นรูปตัวอักษรเลขเก้าไทย  พร้อมรูปยกมือไหว้ และคำว่า “รักพ่อ”

 

นายชากรี  รอดไฝ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 ได้มอบกล้าดอกดาวเรืองให้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพื่อมาจัดวางเป็นตัวอักษรเลขเก้าไทย  รูปยกมือไหว้  และคำว่ารักพ่อ  ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมสนับสนุนโครงการปลูกดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน บ้านเรือน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑ คัน CCF16082560_16_08_2560


ดำเนินการตาม ม.25 แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง

วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ คณะเจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของ ผอ. สจป.ที่๑๒ (นศ.) ร่วม เจ้าหน้าทีทหาร ร.๑๕ พัน ๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก๖.บก ปทส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังวิเศษ ฝ่ายปกครอง อ.วังวิเศษ กำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า โดยมีนายอำเภอวังวิเศษเป็นประธานปล่อยแถวกำลังพล สนธิกำลังดำเนินการตาม ม.๒๕ แห่งพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง ท้องที่ ม.๓ และ ม.๑๐ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง จำนวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ ๑๗-๓-๕๗ ไร่ ช […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)