กิจกรรม CPTGF Love Green Earth 2017

กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ CPTGF Love Green Earth 20 […]


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านการเพาะชำกล้าไม้ (ครูกล้าไม้)”

นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร &#8 […]


ปลูกป่าประชารัฐร่วมใจเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไก้ : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี 2

วันพุธที่ 24 พ.ค. 2560 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิ […]


ปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณพื้นที่บึงกสิกรทุ่งสร้าง : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม

18 พ.ค. 60 เวลา 15.00 น. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามเข้าร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก […]