สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นยมหิน เนื่องในโอกาสทรงงานในพื้นที่จังหวัดแพร่-น่าน : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่

   วันที่ 17 ม.ค. 2561 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ได้มีโอกาสถวายต้นยมหิน ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดแพร […]


ตรวจเยี่ยมศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา และหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

วันนี้ (30 มกราคม 2561) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ได้ต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ […]


ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้

นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ พร้อมด้วยข้าราช ลูกจ้างประจำ พนังงานราชการสำนัก […]


กิจกรรม CPTGF Love Green Earth 2017

กรมป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ CPTGF Love Green Earth 20 […]