สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพนักเพาะชำกล้าไม้มืออาชีพสู่ชุมชน

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัตการ  เรื่อง การเสริมสร้ […]


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 3

ส่วนเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมกล้ามไม้เพื่อแจกจ่ายให […]