แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 ธันวาคม 2017


“ครูกล้าไม้ – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร” : 26 ธันวาคม 2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพรได้ให้ความรู้หลักการเพาะชำกล้าไม้คุณภาพแก่เจ้าห […]


“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์” : 26 ธันวาคม 2560

วันนี้ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.- 15.00 น. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กรมส่งเสริ […]


ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้

นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ พร้อมด้วยข้าราช ลูกจ้างประจำ พนังงานราชการสำนัก […]


“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร” : 26 ธันวาคม 2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายวิเชียรศักดิ์ เพชรดี หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหา […]


“ครูกล้าไม้ – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม” : 26 ธันวาคม 2560

วันที่ 26 ธ.ค.60 นายพิรมย์ สกูลหรัง หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ […]