ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่วนเพาะชำกล้าไม้เข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้มงคล คู่แผ่นดิน” ณ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ส่วนเพาะชำกล้าไม้เข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นรวงผึ้ง ไม้มงคล คู่แผ่นดิน” ที่กรมป่าไม้จัดขึ้น […]


ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของส่วนเพาะชำกล้าไม้ ครั้งที่ 2

          วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 2561 เวลา 9.30-16.30 น. นายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการส่วนเพา […]


ประชุมมอบหมายภารกิจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ เข้าร่วมประ […]


โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ร่วมจัดเตรียมกล้าไม้เพื่อสนับสนุน “โครงการ […]


ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของส่วนเพาะชำกล้าไม้ 2

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทัศน์ คงแย้ม ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ เป็นประธา […]


ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้

นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชก […]


รดน้ำขอพรผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561

นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชก […]


ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของส่วนเพาะชำกล้าไม้ ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เป […]


ตรวจเยี่ยมศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา และหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

วันนี้ (30 มกราคม 2561) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ได้ต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ […]