ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 2

โครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิน […]


กิจกรรมแจกกล้าไม้ ณ กรมป่าไม้ ประจำปี 2560 8

ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบา […]


สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้รวงผึ้งเพื่อนำไปขยายพันธุ์

นายพรพรหม ธเนศอนันต์ หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ได้แจกต้นรวงผึ้ง ให้แก่หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้ […]


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านการเพาะชำกล้าไม้ (ครูกล้าไม้)”

นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร &#8 […]


ปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณพื้นที่บึงกสิกรทุ่งสร้าง : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม

18 พ.ค. 60 เวลา 15.00 น. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามเข้าร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก […]