จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561


จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร

เจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร สนับสนุนเครื่องดื่มให้กับจุดบริการประชาชนบ้านคำบอน ต.ดู่ทุ่ง อ.เม […]


จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ติดตั่งป้ายจุดจอดพักการเดินทางและบริการห้องสุขาให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไ […]


จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพรจัดสถานที่เป็นจุดพักรถเพื่อบริการห้องน้ำและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาลปีใหม่


จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ศูนย์เพาะชำกลัาไม้มหาสารคามประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมการทำงา […]


จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (28 ธค.60) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยว […]


จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.5 ( หลังสวน) […]


จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย ตั้งจุดบริการประชาชน ณ หน้าที่ตั้งสถานีฯ ริมถนนโพนพิสัย-หนองคาย และ […]