ปลูกฟื้นฟูป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกผักกูด : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม

18 พ.ค. 60 เวลา 8.30 น. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามเข้าร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 8/2560 : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานทรัพยา […]


โครงการปลูกไม้พะยูงคืนถิ่น หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งต้นกล้าเพื่อคืนผืนป่าให้เมืองจันทร์ : โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

12 พฤษภาคม 2560 นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอเมืองจันทร์ ประธานเปิดโครงการปลูกไม้พะยูงคืนถิ่น หนึ่งบ้านเ […]


กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายสุทิน  จันทร์งาม นายอำเภอแม่วาง นางวนิดา  จันทร์งาม นาย […]


เยี่ยมชมสถานีฯ และดููกล้าไม้ที่จะใช้ปลูกในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ(10 พ.ค. 60) : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้ 4 พ.ค.60 เวลา 10.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป […]


โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

วันนี้ 27 เม.ย.60 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาช […]