โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 8/2560 : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานทรัพยา […]


โครงการปลูกไม้พะยูงคืนถิ่น หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งต้นกล้าเพื่อคืนผืนป่าให้เมืองจันทร์ : โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

12 พฤษภาคม 2560 นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอเมืองจันทร์ ประธานเปิดโครงการปลูกไม้พะยูงคืนถิ่น หนึ่งบ้านเ […]


กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายสุทิน  จันทร์งาม นายอำเภอแม่วาง นางวนิดา  จันทร์งาม นาย […]


เยี่ยมชมสถานีฯ และดููกล้าไม้ที่จะใช้ปลูกในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ(10 พ.ค. 60) : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้ 4 พ.ค.60 เวลา 10.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป […]


“โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน” และ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” : สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 พ.ค.60 เวลา 09.00-12.00 น. สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง นำกล้าไม้ จำนวน 1,000 กล้า แจกจ่ายตาม & […]


โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

วันนี้ 27 เม.ย.60 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาช […]


หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ : โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจัง […]