เยี่ยมชมสถานีฯ และดููกล้าไม้ที่จะใช้ปลูกในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ(10 พ.ค. 60) : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้ 4 พ.ค.60 เวลา 10.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป […]


“โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน” และ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” : สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 พ.ค.60 เวลา 09.00-12.00 น. สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง นำกล้าไม้ จำนวน 1,000 กล้า แจกจ่ายตาม & […]


โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา

วันนี้ 27 เม.ย.60 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาช […]


หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ : โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจัง […]


กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี 2560 : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 เมษายน 2560 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎ […]


กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันคุ้มครองโลก : ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมกับสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่

       วันที่ 21 เมษายน 2560 ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมกับส […]