โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านการเพาะชำกล้าไม้ (ครูกล้าไม้)”

นายสุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเพาะชำกล้าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร &#8 […]


ปลูกป่าประชารัฐร่วมใจเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไก้ : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี 2

วันพุธที่ 24 พ.ค. 2560 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานในพิธีเปิ […]


ปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณพื้นที่บึงกสิกรทุ่งสร้าง : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม

18 พ.ค. 60 เวลา 15.00 น. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามเข้าร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก […]


ปลูกฟื้นฟูป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าโคกผักกูด : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม

18 พ.ค. 60 เวลา 8.30 น. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามเข้าร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ครั้งที่ 8/2560 : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานทรัพยา […]


โครงการปลูกไม้พะยูงคืนถิ่น หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งต้นกล้าเพื่อคืนผืนป่าให้เมืองจันทร์ : โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

12 พฤษภาคม 2560 นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอเมืองจันทร์ ประธานเปิดโครงการปลูกไม้พะยูงคืนถิ่น หนึ่งบ้านเ […]


กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายสุทิน  จันทร์งาม นายอำเภอแม่วาง นางวนิดา  จันทร์งาม นาย […]