วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121ปี โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการตักบาตรแด่พระภิกษุ  เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้  ไหว้พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้ สักการะพระพรหม พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ที่จะรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างเต็มกำลัง และวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์วีรชนป่าไม้ จา […]


พิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมต้อนรับนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน นายจเรศักดิ์ […]


ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมา ภิบาล และการค้า (FLEGT)

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมา ภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 ทส.


ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน…ว่าด้วยการกำหนดเกณฑ์ วิธีการ…ตามมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้


ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าจากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายธรรมนูญ อัครพินท์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าจากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้


เจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาตเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม”การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่ 67”

เจ้าหน้าที่สำนักการอนุญาตเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่ 67” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2560 ณ สถานีวนวัฒนวิจัย สะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 24 ราย ทั้งนี้ นายชัยสิทธิ์ เลี้ยงศิริ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำชาติ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ร่วมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช