เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดย นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้ร่วมกับสวนป่าท่องเที่ยว อำเภอแก่งกระจาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จัดพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน มีผู้มาร่วมกิจกรร […]


กิจกรรม “พัฒนาวัด พัฒนาจิต (สาธารณะ) เพื่อสิ่งแวดล้อม” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ไปร่วมกิจกรรม “พัฒนาวัด พัฒนาจิต (สาธารณะ) เพื่อสิ่งแวดล้อม” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ วัดไร่มะม่วง (พระราชดำรัส) ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กรมเสมียนตรา) โดยมี พลโท ปราโมทย์ สินสมบูรณ์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา […]