วันข้าราชการพลเรือนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 09.00 น. นายสุดใจ บุตรแตง ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน ผู้แทน ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


พิธี”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.นายสุดใจ บุตรแตง ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน ผู้แทน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี