พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ค่ายรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ลานพื้นแข็งหน้าอาคารพุทธศาสนสถาน ค่ายรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 โดยมี พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นประธานในพิธี


ประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ“มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน“

วันที่ 28 ธ.ค.60 เวลาประมาณ 09.00 น. ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ได้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ“มิติใหม่การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน“ ณ ห้องประชุม1 ชั้น2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ มี นายวิจารณ์ สีมาฉายา ปลัดกระทรวง ทส. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวง ทส. เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และรับฟังความคิดเห็น


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน