เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนสำรวจที่พักสงฆ์บ้านนาเปอะ หมู่ที่ 2 และวัดเจริญราษฏร์ศรัทธา บ้านโคกผักหวาน

วัันที่ 17 พ.ค.61 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนสำรวจที่พักสงฆ์บ้านนาเปอะ หมู่ที่ 2 และวัดเจริญราษฏร์ศรัทธา บ้านโคกผักหวาน หมู่ที่ 5 ต […]


อธิบดีกรมป่าไม้ มอบให้ นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินคดีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย พันเอก พงเพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. พันโท เกียรติอุดม นาดี ผล.ม.พัน 28 พล ม.1 ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 ผอ.สปฟ นายชีวภาพ ชีวธรรม ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก นายบุญลาภ สุกใส เจ้าหน้าที่ทหาร ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ฐานปฏิบัติการ ศอป.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 📌 อธิบดีกรมป่าไม้ มอบให้ นายอรรถ […]


หน่วยป่องกันรักษาป่าที่ พล.8 (น้ำยาง)ได้ปฏิบัติงาน การทวงคืนพื้นที่ป่า ตรวจยึดพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา

วันที่ 17 พ.ค. 61 หน่วยป่องกันรักษาป่าที่ พล.8 (น้ำยาง)ได้ปฏิบัติงาน การทวงคืนพื้นที่ป่า ตรวจยึดพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา บ้ […]


เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.7(นำ้ร้อน) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร รส.ประจำอำเภอวิเชียรบุรี และ ผู้ใหญ่บ้านซับเจริญ กำนันตำบลยางสาว ปฏิบัติงานเข้าเจรจาขอคืนพื้นที่ ป่าให้รัฐ ในท้องที่ ป่าบ้านซับเจริญ

วันที่ 16 พ.ค.61 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.7(นำ้ร้อน) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร รส.ประจำอำเภอวิเชียรบุรี และ ผู้ใหญ่บ้านซับเจริญ กำนันตำบลยา […]


ส่วนจัดการป่าชุมชน โดยนายจิตรพล ไทยภักดี ผอ.ส่วนฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” ประจำปี 2561

วันที่ 15 พ.ค.61 ส่วนจัดการป่าชุมชน โดยนายจิตรพล ไทยภักดี ผอ.ส่วนฯ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ตามโครงการฝึกอบรมหล […]


คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในการทวงคืนผืนป่า ในท้องที่ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 แปลง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในการทวงคืนผืนป่า ในท้องที่ตำบลตะเบาะ อ […]