นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.พิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานและเตรียมเปิดยุทธการ

วันที่ 6 ก.พ. 2562 นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ณ ห้อ […]


หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 20 (วังชมภู) ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยน้ำโจนและป่าวังสาร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 20 (วังชมภู) ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับ […]


หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ติดตามการทำแนวกันไฟ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ

วันที่ ( ๖ ก.พ. ๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ติดตามการทำแนวกันไฟ ในเขตป่าสงวนแห่งช […]