นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.๔ สาขาพิษณุโลก ได้มาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.๓(หนองกะท้าว)อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันที่ ๑๘ ม.ค.๖๑ นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.๔ สาขาพิษณุโลก ได้มาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.๓(หนองกะท้าว)อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีนาย […]


นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.๔ สาขาพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้เดินทางมาตรวจราชการพร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๑๐(ตะเบาะ)และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๘(น้ำเดื่อ-บ้านโคก)

วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๑ นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.๔ สาขาพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้เดินทางมาตรวจราชการพร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยป้อ […]


ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 16 มกราคม 2561 ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพ […]