ช่วยเหลือผู้ประสพภัยแจกของช่วยเหลือถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสพภัยพิบัติจากพายุทกชูรี

วันที่ 18 กันยายน2560 หน่วยฯพล.๘(น้ำยาง)ได้นำกำลังพล ช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จิตอาสาร่วมกับคณะของนายลำพูล […]


บรรยายความรู้ให้แก่นักศึกษา หัวข้อ “สร้างจิตสำนึก ระลึกถึงป่า “

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.10-16.10 น. นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป.ที่ 4 สาขาพิษณุโลก และทำหน้าที่หัวหน้า […]


การประชุมเรื่องการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดทำแผนจัดกา […]


เจ้าหน้าที่งานจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.20 (วังชมภู) ประชุมผู้นำหมู่บ้านและ ออกตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ ที่ขอจัดตั้งป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานจัดการป่าชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้ […]


เจ้าหน้าที่งานจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.9 (บ้านโคกเจริญ) ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าชุมชน

วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานจัดการป่าชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้ […]


คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้

วันนี้ 5 กันยายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช 10 (ตะเบาะ) ได้ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุร […]


ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อทำการประเมินค่าเสียหายหลังการบุกรุกทำลายป่าและเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำหนาว

วันที่4-5กันยายน2560คณะเจ้าหน้าที่ฯนำโดยนายสมชาย ครุธเกษ หัวหน้าหน่วยฯได้ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อทำการประเมินค่าเสียหายหลังการบุกรุกทำลายป่า ตามหนัง […]


เจ้าหน้าที่งานจัดการป่าชุมชนออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าชุมชน

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานจัดการป่าชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้ […]