ข่าว3มิติ แก้ปัญหาที่ทำกินทับซ้อนพื้นที่ป่าต้นน้ำ จ.น่าน (16 ธันวาคม 2560)

จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคเหนือ ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ทำกินของประชาชนหลายหมู่บ้าน ทับซ้อนกับเขตป่าต้นน้ำ ทำให้ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ มีสภาพเป็นเขาหัวโล้น ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนของชาวน่าน เพื่อรวบรวมข้อเสนอทั้งหมด นำกลับไปพิจารณากำหนดเป็นนโยบาย สร้างแนวทางให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นรางวัลถ้วยพระราชทานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนดีเด่นรางวัลถ้วยพระราชทานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานส่งเสริมป่าชุมชนดีเด่นจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับป่าชุมชนบ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาป่าชุมชน” ณ ห้องแก […]


วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่ปวงชน” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่ปวงชน” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมทำกิจกรรมกับบุคลากรของกรมป่าไม้ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ และผู้มาร่วมงาน ดังนี้ 1. รับฟังการบรรยาย สรุป วิธีการบำรุงรักษาต้นไม้ โดยทีมงานรุกขกร 2. ชมการสาธิตการตัดแ […]


วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการป่าไม้จังหวัดน่าน

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นายชลทิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายอำนาจ ทองเบญญ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้งสามท่าน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะได้เดินทางไปยังสำนักงานจัดการป่าไม้จังหวัดน่าน ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำน่าน กรมป่าไม้ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประชุมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ การจัดท […]


วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในการประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พร้อมด้วยนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ (อปม.) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ผู้บริหารจากสำนักงานป่าไม้/อุทยานและ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ จำนวน 12 จังหวัด พร้อมภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ณ ห้องประชุมน่านตรึงใจบอลรูม […]


วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้ พร้อมด้วยท่านภาวิณี ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงข้อมูลพื้นที่ดำเนิน […]


กิจกรรมโครงการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

วันนี้(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.30 น. นายนิทรรศ  เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแพร่  ณ พื้นที่หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำเวียงโกศัย 2 (ห้วยแม่สิน) และสำนักสงฆ์ธุดงคสถานพรรัตนะ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


วันที่ (17 พ.ค.60) เวลา 13.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานดำเนินการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

วันที่ (17 พ.ค.60) เวลา 13.00 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานดำเนินการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่