วันที่ 19. ส.ค.61 กรมป่าไม้ มอบหมายให้ สจป 9. สาขาปราจีนบุรี. จัดกิจกรรมเปิดตัว  ป่าในเมือง เขาอีโต้ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกเขาอีโต้. อ เมือง. จ ปราจีนบุรี  มี ดร วิจารย์. สิมาฉายา. ปลัดกระทรวง. ทส. เป็นประธาน. นายปรมินทร์. วงศ์สุวัฒน์ รองอธิดีกรมป่าไม้. กล่าวรายงาน. นายสัญชัย ขจรเวหาสน์. รอง ผวจ ปราจีนบุรี  กล่าวต้อนรับ มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปราจีนบุรี. ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพปราจีนบุรี. พ่อค้า ประชาชน. นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น […]

กิจกรรม ป่าในเมือง เขาอีโต้ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ...วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ และ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  ตรวจราชการ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว โดยมีนายเทียนชัย ปรีดา หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และ ชี้แจงการปฏิบัติงานสถานีเพาะชำกล้าไม้ การแจกจ่ายกล้าไม้ ปัญหาอุปสรรค ท่านผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน พร้อมปลูกต้น รวงผึ้ง ไว้เป็นที่ระลึ […]

รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2651 วันที่ 7 ...วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ และ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  ตรวจราชการ ณ ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว โดยมีนายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและชี้แจงการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค  ท่านผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ให้คำแนะนำ และร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง , ต้นชิงชัน ไว้เป็นที่ระลึก

รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2651 วันที่ 7 ...วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น.นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ และ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  นายวิศิษฐ์ จันทรโณทัย ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตรวจราชการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สก.1 (บ้านแก้ง) เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันรักษาป่า การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงานป […]

รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2651 วันที่ 7 ...วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น.นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ และ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  นายบุญนำ รัตนมณฑ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแบะให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี

รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2651 วันที่ 7 ...