วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี, ทหาร มทบ 12 , พล ร 2 รอ ,ตำรวจ สภ. เมืองปราจีนบุรี, ครู นักเรียน , เครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า, อบต บ้านพระ, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 , เจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอเมืองปราจีนบุรี, พ่อค้า ประชาชน จำนวนประมาณ 500 คน จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถ รณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำป […]

กิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดย คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า โดยมีการปล่อยแถวขบวนออกลาดตระเวนพื้นที่ โดยมี นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็น ผู้เปิดพิธี และ นำปล่อยแถวขบวนลาดตระเวน โดยมี ผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและค […]

กิจกรรม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ประชุมประจำเดือนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2562 มีข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักฯ เข้าร่วมประชุม โดยมีนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองจ.ปราจีนบุรี

ประชุมประจำเดือนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2562วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้ทำบุญสำนักงาน โดยนิมนต์พระ จำนวน 9  รูป ทำพิธีใส่บาตร พรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมเลี้ยงเพลรับพรจากพระสงฆ์ ทั้งนี้ นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้มอบของขวัญปีใหม่ และ ให้คำอวยพร แก่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ทำบุญสำนักงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรีวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยม และมอบของขวัญปีใหม่ 2562 แก่กำลังพล ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมประชุม มี พลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประ […]

เตรียมการรับการตรวจเยี่ยม และมอบของขวัญปีใหม่ 2562