รายงานการแจกจ่ายกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ ทั้ง 4 สถานี ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดย สามารถ ติดต่อขอรับกล้าไม้ ได้ดังนี้ >>> รายชื่อสถานีเพาะชำกล้าไม้ ทั้ง 4 สถานี Click <<< สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)

สถานีเพาะชำแจกจ่ายกล้าไม้ 15-30 มิถุนายน 2561รายงานการแจกจ่ายกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ ทั้ง 4 สถานี ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดย สามารถ ติดต่อขอรับกล้าไม้ ได้ดังนี้ >>> รายชื่อสถานีเพาะชำกล้าไม้ ทั้ง 4 สถานี Click <<< สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)

สถานีเพาะชำแจกจ่ายกล้าไม้ 1-15 มิถุนายน 2561วันที่ 8 มิถุนายน 2561สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้ นำบุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เข้ารับมอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือ ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  รวมเป็นเงิน 1,760,000 บาท และมอบถังน้ำให้กับหน่วยงาน จำนวน 200 ใบ ทั้งนี้ หลังจากเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษาแล้ว ได้เยี่ยมชมนิทรรศก […]

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 บริเวณป่าบ้านธรรมรัตน์ใน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด พื้นที่ 10 ไร่ ต้นไม้ที่ปลูก จำนวน 2,000 ต้นมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน , นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจา […]

กิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561วันที่  28 เมษายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดย เจ้าหน้าที่สำนักฯ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ร่วมกิจกรรมโดดหอ 34 ฟุต ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทรหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ (ค่ายไพรีระย่อเดช) จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมโดดหอ 34 ฟุต