วันที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สจป 9 สาขาปราจีนบุรี ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยราชการ ประชาชน จัดกิจกรรม “ จิตอาสา บำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ประจำปี 2561 “ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล) เป็นประธาน นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผอ สจป 9 สาขาปราจีนบุรี ผู้กล่าวรายงาน. ผอ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ […]

กิจกรรม “ จิตอาสา บำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ประจำปี ...วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือน ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 10/2561 ในการประชุมครั้งนี้ ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยงดใช้ขวด และ ภาชนะพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ และ ลดมลพิษ ให้สอดคล้องกับนโยบายลด ละ เลิก การใช้พลาสติก โดยมีนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ […]

ประชุมประจำเดือน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ ...วันที่ 19. ส.ค.61 กรมป่าไม้ มอบหมายให้ สจป 9. สาขาปราจีนบุรี. จัดกิจกรรมเปิดตัว  ป่าในเมือง เขาอีโต้ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกเขาอีโต้. อ เมือง. จ ปราจีนบุรี  มี ดร วิจารย์. สิมาฉายา. ปลัดกระทรวง. ทส. เป็นประธาน. นายปรมินทร์. วงศ์สุวัฒน์ รองอธิดีกรมป่าไม้. กล่าวรายงาน. นายสัญชัย ขจรเวหาสน์. รอง ผวจ ปราจีนบุรี  กล่าวต้อนรับ มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปราจีนบุรี. ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพปราจีนบุรี. พ่อค้า ประชาชน. นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น […]

กิจกรรม ป่าในเมือง เขาอีโต้ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ...วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ และ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  ตรวจราชการ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว โดยมีนายเทียนชัย ปรีดา หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้สระแก้ว และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และ ชี้แจงการปฏิบัติงานสถานีเพาะชำกล้าไม้ การแจกจ่ายกล้าไม้ ปัญหาอุปสรรค ท่านผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน พร้อมปลูกต้น รวงผึ้ง ไว้เป็นที่ระลึ […]

รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2651 วันที่ 7 ...วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.นางวิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ และ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี  ตรวจราชการ ณ ศูนย์ป่าไม้สระแก้ว โดยมีนายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและชี้แจงการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค  ท่านผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้ให้คำแนะนำ และร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง , ต้นชิงชัน ไว้เป็นที่ระลึก

รับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2651 วันที่ 7 ...