วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 06.29 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นำโดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อม ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักฯ ได้เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี โดยได้ทำพิธีบูชาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

สถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปีวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี และ นายเสรี เกาะดี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ได้ให้การต้อนรับ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อ เข้าร่วมประชุม และ มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด แก่ บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อยู่ในพื้นที่ เขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี พลเอกประวิ […]

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้กับบุตร-ธิดา ...วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้ ให้การต้อนรับข้าราชการใหม่กรมป่าไม้ และคณะผู้ติดตามจากกรมป่าไม้ ที่ได้เดินทางมาเพื่อ ศึกษาดูงาน อบรมข้าราชการใหม่กรมป่าไม้ โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นำโดย นายธวัชชัย วิจิตรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด ให้การต้อนรับ และ นำเสนอผลงาน ต่างๆ ของสำนัก ท […]

ต้อนรับ ข้าราชการใหม่กรมป่าไม้ ศึกษาดูงาน สำนักฯวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00น. นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นายเทียนชัย ตรีชิต ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้เเผ่นดิน”เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2560 โดย คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี พลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขามูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี […]

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้เเผ่นดินวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี , ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน , ป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด , ข้าราชการและพนักงาน ประจำสำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อม คณะผู้ติดตาม จากสำนักแผนฯ กรมป่าไม้ โดย ผู้อำนวยการสำนักฯ และ ผู้อำนวยการส […]

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี