วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัด ประชุมครั้งที่ 10/2560 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีข้าราชการ และ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักฯ เข้าร่วมประชุม โดยมี นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธาน ในการประชุม ณ วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกเขาอีโต้  

ประชุมครั้งที่ 10/2560 ณ วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกเขาอีโต้วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่ากระเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อม ข้าราชการ พนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วม ถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  

ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันที่ 23 ต.ค.2560 เวลา 7.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไมัทึี 9 สาขาปราจีนบุรี โดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไมัทึี 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี และ มีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ นายจงคล้าย วรพงศธร นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริห […]

พิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดย นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายชลทิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชน” พร้อมแจกกล้าไม้จากต้นไม้ทรงปลูกกว่า 3,600 กล้ามุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จัดชุดรุกขกรบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศ และขอเชิญชวนป […]

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560