วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจเรศักดิ์ นันตวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมคณะ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และเยี่ยมชมผลสำเร็จงานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ได […]

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจเรศักดิ์ นันตวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมคณะ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมชลประทานจังหวัดสระแก้ว และลงตรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา […]

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...วันที่ 16 – 19 มกราคม 2561  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้วมาเป็นประธานในพิธีเปิด และ มีนายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว มาเป็นประธานในพิธีปิด โดยมีนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ความอนุเค […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561วันที่ 7 มกราคม 2561 นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผอ.ไพศาล (สจป.9 ชลบุรี), ผอ.สุชาติ (สจป.10 ราชบุรี) และคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสร้างสวนป่า ประจำปี 2561 ระดับภาคกลางและตะวันออก ประกอบด้วยผู้แทนจาก สจป.5 สระบุรี, สจป.9 ชลบุรี, สจป.9 สาขาปราจีนบุรี, สจป.10 ราชบุรี, สจป.10 สาขาเพชรบุรี, สสป. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนป่าของ นายเอี่ยม ศรีพนมวรรณ์ เกษตรกรดีเด่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งนำเสนอโดย สจป.10 ราชบุรี เพื่อคัดเลือกเป็น […]

ลงพื้นที่ตรวจสอบสวนป่า เกษตรกรดีเด่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและตะวันออกวันนี้ 6 มกราคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นำโดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมคณะทำงาน จากสำนักฯ ให้การต้อนรับ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อม คณะกรรมการ จาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ ฯ ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าของเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ ปลูกสวนป่า ประจำปี 2561 ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ ท้องที่จังหวัดสระแก้ว ของนายเกริก มุ่งมีกิจ เกษตรกรดีเด่นจังหวัดสระแก้ว โดยเยี่ยมชมพื้นที่ วิธีการดำเนินการ ต่างๆ ที่ใช้ใน […]

ตรวจสอบพื้นที่สวนป่าของเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ ปลูกสวนป่า ประจำปี 2561 ...