กิจกรรม ลดพลาสติก ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่เรา

วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรม ลดพลาสติก ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่เรา โดยมีกิจกรรมดังนี้


โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ผู้อำนวยการ ส่วน ทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ


กิจกรรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (14 มกราคม) ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 (วันเด็กแห่งชาติ) สจป.10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (14 มกราคม)


ศูนย์บริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๒ ร่วมกับส่วนราชการ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ บริเวณสี่แยกบ้านท่าลำใย หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆ ต้นไม้ทรงปลูกและหน้าอุโบสถวัดบางช้างเหนือตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)