พิธีปลูกต้นไม้ โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 29 สิงหาคม60 นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์


กิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่าที่โรงเรียนบ้านซองกาเรีย เป็นครั้งที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ทีมครูป่าไม้ สจป.๑๐ (ราชบุรี) ทำกิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่าที่โรงเรียนบ้านซองกาเรีย เป็นครั้งที่ ๓ ซึ่งครั้งนี้เป็นการสอนเรื่องการเพาะเมล็ดไม้พื้นถิ่น


กิจกรรมตามครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2560ศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมทหารช่างที่ 11 กองพลพัฒนาที่ 1 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี