img_5979

ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่ารุ่นที่ 52”

      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่ารุ่นที่ 52” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2560ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ


img_5608

การฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน”

  การฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน” (การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้) ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ


img_4683

การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า รุ่นที่ 51

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายรัตนะ ไทยงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า รุ่นที่ 51 อ่านต่อ


6-1

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1 การพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าขึ้น

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1 การพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าขึ้น ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ กรมป่าไม้ ซึ่งวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายรัตนะ ไทยงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน คลิก


3987

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ คนใหม่

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ข้าราชการและบุคลากรของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายธิติ วิสารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ คนใหม่  คลิก