เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เข้าพบปะหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการถ่ายทำรายการตามแผนการผลิตรายการโทรทัศน์

21 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนัก […]