4

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2 (ทุ่งหว้า) ได้ออกตรวจปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่างสวนแห่งชาติป่าเลนจังหวัดสตูล

รายงานสถานการณ์ประจำวันด้านการป้องกันรักษาป่า วันน […]


6

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.7 (ปาดังเบซาร์ ) ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้แปรรูป ไม้ตะเคียนทราย เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว

( จังหวัดสงขลา )  รายงาน สถานการณ์ด้านการป้องกันรั […]


6

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมฯ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนา […]


6

ผู้อำนวยการส่วนป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเตรียมความพร้อมในการรับมอบและส่งมอบไม้พะยูงระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหพันธ์รัฐมาเลเซีย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักจัดกา […]