4

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ข้อมูล ShapeFile รายแปลง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากะรุบี

(จังหวัดปัตตานี) รายงานสถานการณ์ด้านป้องกันรักษาป่ […]


3

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.๑ (ทุ่งนุ้ย) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามฯและตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหมาไม่หยก

(จังหวัดสตูล) รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันรักษาป่ […]


3

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2(ทุ่งหว้า) ได้ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยบ่วง

(จังหวัดสตูล) รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันรักษาป่ […]


292614

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว)ได้ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่

(จังหวัดปัตตานี) รายงานสถานการณ์ด้านป้องกันรักษาป่ […]


3

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว) ได้ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ข้อมูล ShapeFile รายแปลง

รายงานสถานการณ์ด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส […]


295509

เจ้าหน้าที่ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2(ทรายขาว) ได้ตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านท่ายามู ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก ซึ่งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนหนองจิก

(จังหวัดปัตตานี) รายงานสถานการณ์ด้านป้องกันรักษาแล […]


DSCN7127

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.๑(ทุ่งนุ้ย) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหมาไม่หยก

(จังหวัดสตูล) รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันรักษาป่ […]


100_7489

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2(ทุ่งหว้า) ได้ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล

(จังหวัดสตูล)  รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันรักษาป […]