19

การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การอำนวยการของ นายอำนาจ สร้อยเกียว ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักฯ 13 (สงขลา) และคณะเจ้าหน้าที่

( จังหวัดสงขลา ) 4 ตุลาคม 2559 รายงานสถานการณ์ด้าน […]


4

เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสตูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ร่วมกิจกรรม “สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ” ณ วัดชัยชนะสงคราม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสตูล ร่วมกับเจ้าหน้าท […]


5

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว) โดยการนำของนายจุมพลได้ร่วมออกตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนยะหริ่ง

(จังหวัดปัตตานี) รายงานสถานการณ์ด้านป้องกันรักษาป่ […]


6

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว)ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินการดับไฟและได้ประสานงานกับสถานีดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ

(จังหวัดปัตตานี) รายงานสถานการณ์ด้านป้องรักษาป่าแล […]


5

เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปน.2 (ทรายขาว) ให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ เข้าตรวจสอบพื้นที่ตรวจยึดแปลงปลูกยางพารา

(จังหวัดปัตตานี) รายงานสถานการณ์ด้านป้องกันรักษาป่ […]


3

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.2 (ทุ่งหว้า) ได้ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามในพื้นที่รับผิดชอบ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยบ่วง ป่าเขาแดง และป่าเขาโต๊ะดู

(จังหวัดสตูล) รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันรักษาป่ […]