6

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.2 (นาทวี) ออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมได้ทำการสำรวจการถือครองพื้นที่ของประชาชน (Shape file)

รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ […]


7

เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.7 (ปาดังเบซาร์) เข้าพบนายอำเภอสะเดา เพื่อรายงานตัวและรายงานสถานะการณ์ป่าไม้ปัจจุบันและสถานะการณ์ป่าไม้ในพื้นที่

รายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันรักษาป่า วานนี้ (4 ก. […]


2

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต. 2 (ทุ่งหว้า) ได้ออกตรวจลาดตระเวนตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ

รายงานสถานการณ์ประจำวันด้านการป้องกันรักษาป่า วานน […]


12

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปน.2 (ทรายขาว) สายที่ 1ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ข้อมูล shape file

รายงานสถานการณ์ด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส […]


5

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ปน.2(ทรายขาว) ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่พื้นที่บ้านโผง

รายงานสถานการณ์ด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำ […]


1

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.4(สะเดา) ออกลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้างและป่าควนสิเหรง

รายงานสถานการณ์ด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส […]