5

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล ได้นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้วัดต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้วัดและสำนักสงฆ์

วันที่ 20 ก.ค. 59 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13 ( […]