ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2561 สำนักฯ11(สฎ)

วันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดื […]


ประชุมการจัดงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

วันนี้ 27 เม.ย 61 เวลา 10.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) เจ้าหน้าที่ในสังกัด และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมประชุมการจัดงานถวายผ้ากฐินพร […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จัดพิธีรดน้ำขอพร นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ)

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จัดพิธีรดน้ำขอพร นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) เพื่อเป็ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561 สำนักฯ 11 (สฎ)

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเ […]


การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล)

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) นายธนิต สังขนิตย์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าฯ นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่ง […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 สำนักฯ 11 (สฎ)

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2561 สำนักฯ 11 (สฎ)

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปร […]


กิจกรรมรณรงค์ “โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ชายหาดบ่อผุด”

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นายกรีฑา หงษ์ชูเกียรติ เ […]