ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักฯ 11 (สฎ.)

วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในประชุมประจำเดือ […]


พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และ ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพระษาพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) นายสัจรินทร์ ศรีเสน […]


พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพระษาพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) นายอนุพงษ์ เจียมจำร […]


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ เกาะลำพู อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 7.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) และเจ้าหน้าที่ในส […]


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรั […]


พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย […]


กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) เป็นประธานในการ […]


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2561 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ) และเจ้าหน้าที่ใ […]