ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจ […]


พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายวรวิทย์ หยูดำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ (แทน ผอ.สจป.ที่ 11) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีถวายเค […]


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 และนายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วม […]


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร และถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 และนายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสั […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี และมอบเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง ให้หน่วยงานในสังกัดนำไปเพาะปลูก

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดื […]


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 7 ส.ค. 60 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (โครงการปล […]


ร่วมแถลงข่าวโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่งเสริมการปลูกป่า พระอาจารย์ชลธาร ถาวโ […]