พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 และประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 สำนักฯ 11 (สฎ)

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พิธีทำบุญเลี้ยงพระ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2560 สำนักฯ 11 (สฎ) และจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจ […]


พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายวรวิทย์ หยูดำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ (แทน ผอ.สจป.ที่ 11) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีถวายเค […]


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 และนายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วม […]


พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร และถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30 น. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 และนายสัจรินทร์ ศรีเสน ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสั […]