กิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำปิง

วันพูธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ข้าราชการ พนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำปิง ทำความสะอาดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง และหน […]


พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันนี้ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ป่าไม้จังหวัดตาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องใน […]


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 25.61 เวลา 13.30 น. นำโดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่ว […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

 ประชาสัมพันธ์  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ของสำนักจัดการทรั […]


โครงการป่าในเมือง ”สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” และปล่อยขบวนเดิน-วิ่ง ”แม่สอดกอดขุนเขา” ครั้งที่ 1 (ระยะทางประมาณ 7.2 กิโลเมตร)

วันอาทิตย์ที่่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำโดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ (ตาก) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่ […]


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2561

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ตาก ศูนย์บริการประชาชน ส่วนอำนวยการ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เข้าร่วมกา […]


โครงการอบรมการทบทวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนได้เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการทบทวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้อง […]


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17:00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำโดยนายสมจิตร ตะเภา เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน นางสาวเตือนใจ ประทุมมา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนัก […]


พิธีสมโภชเทียนพรรษาประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ

วันพฤหัสบดีี่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยนายคมน์ เครืออยู่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาประทาน […]