พิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว-หวาน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดตาก

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว-หวาน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพ […]


งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเ […]


ประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ณ จังห […]


ร่วมบูรณาการกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร ร่วมบูรณาการกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร เขต8 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องก […]


ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด […]


ตรวจยึดไม้สักท่อน 20 ท่อน ปริมาตร 3.79 ลบ.ม.

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยนายวรกิจ โตจำเริญ หัวหน้าป้องกันรักษาป่าที่ ตก.2 (ขะเนจื้อ) พร้อมคณะร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.9 (แ […]


การควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้น บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด เข้าดำเนินการควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้น บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด พิกัดที่ 47 Q 046 […]


กิจกรรมประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยนายสุปัญญ์ เทียนดำ ผู้อำนวยการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด ได้เข้าร่วมกิจก […]


งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ในภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ […]


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สม […]