กิจกรรมโครงการสร้างป่าในเมือง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 จัดโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างป่าในเมือง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 จัดโดยสำน […]


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป


นายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ออกตรวจติดตามงานของสถานีเพาะชำกล้าไม้

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ออกตรวจติดตามงานของสถานีเพาะชำกล้าไม้    ท้องที่ จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และตรวจเยี่ยมศูนย์ป่าไม้กำแพง […]


พิธีเปิดโครงการท่าปุยตกโมเดล ณ ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการท่าปุยตกโมเดล ณ ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก ม.5 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก โ […]


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ส่วนอำนวยการ สถานีเพาะชำกล้าไม้ตาก ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าและหน่วยป้องกันรักษาที่ ตก.16 ( […]


ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนากรมทหารราบที่ 14 ครบรอบปีที่ 7

เมื่อวันที่ 11 พฤาภาคม 2561 เวลา 10.09 น. นายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายจีระ ทรงพุฒิ ผู […]


ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานโครงการปลูกป่าเชิงนิเวศ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สจป.ที่ 4 (ตาก) […]


นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.24 (วังเจ้า)

  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบเครื่องบริโภค ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วย […]


ติดตามและนิเทศงาน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมป่าไม้ กรมการปกครอง มสธ.กร […]


หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) จับกุมตัวนายชาญณรงค์ สายสุวรรณ พร้อมด้วยไม้สักท่อนของกลาง จำนวน 11 ท่อน ปริมาตร 5.24 ลปม.

 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.1 (ศรีสวรรค์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 2 ชุดปฏิบัติการที่ 2, เจ้าหน้าที่ทหาร […]