นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ เข้าดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด และดูงานโครงการแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบวนเกษตรของกรมป่าไม้ และเข้าตรวจพื้นที่ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฐานที่ 1 (ป่าแม่สอด) ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560) เวลา10.00 น. นำโดยนายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ เข […]


นายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายนายเสน่ห์ นวลสี ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ เข้าดูงานระบบการสงเสริมไม้เศรษกิจ และระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ของบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา14.00 น. นำโดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายนายเสน่ห์ นวลสี […]


พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร […]


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00-09.00 น. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื […]


“ศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดตาก” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นำโดยนายเอกพร กันโต ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน &#8 […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้แบบประชารัฐ ประชาอาสา ตามโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำโดย นายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที […]


กิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560”

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำโดยนายคมน์ เครืออยู่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนั […]


พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกรฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 28 ก.รกฎาคม 2560 เวลา 06.00-10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำโดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 […]


ประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี […]


นายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560) เวลา 9.00 น. นายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมบริจาคโลห […]