ประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำข้อมูลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Celling) ของกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นำโดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำข้อมูลเสนองบประ […]


ประชุมการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า ปี 2558-2559 ผ่านระบบ VDO Conference

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นำโดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายฐิติ ตระกูลเลิศรัตน์ […]


ร่วมความยินดีมอบช่อดอกไม้กับนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่มารักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นำโดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) และนายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) พร้อมด้วยข้าราช […]


กิจกรรมโครงการบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำรุงรักษาต้นไม้ เน […]


พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสม […]


ประชุมเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) และร่วมประชุมรับมอบนโยบายการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ VDO Conference

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น.นำโดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไ […]


ประชุมระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นำโดยนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันฯ สจป.ที่ 4 (ตาก) เข้าร่วมประชุมระบบปฏิ […]


เคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.นำโดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สจป.ที่ 4 (ตาก) ร่วมกับข้าราชการ พนักงานและเจ้ […]


นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ เข้าดูงานโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด และดูงานโครงการแปลงปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบวนเกษตรของกรมป่าไม้ และเข้าตรวจพื้นที่ฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำฐานที่ 1 (ป่าแม่สอด) ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560) เวลา10.00 น. นำโดยนายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ เข […]


นายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายนายเสน่ห์ นวลสี ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ เข้าดูงานระบบการสงเสริมไม้เศรษกิจ และระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ของบริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา14.00 น. นำโดยนายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายนายเสน่ห์ นวลสี […]