ตรวจติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.2 (ด่านซ้าย)

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และนายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.2 (ด่านซ้าย) ตามแผนการตรวจราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการสนับสนุน จากนายบัณฑิต วงศ์อรินทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงา […]


การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และคณะผู้ติดตามโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงในการตรวจติดตามในครั้งนี้ ตามแผนการตรวจราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค จากนายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน , ป่าไม้จังหวัดอุดรธานี , ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู และเ้จ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่เ […]


โครงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชน อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

นายสุขุม  มิตตัสสา ผอ.สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.3 (ศรีธาตุ) , หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานี และเครือข่ายฯ ไฟป่าบ้านนาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ เข้าร่วมโครงการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมได้ตรวจเยี่ยมซุ้มกิจกรรมและได้มอบกล้าไม้ให้กับตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายฯ ภาคประชาชนเพื่อนำไปปลูกเพิ่ […]


การจัดสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.6 (อุดรธานี) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.6 (อุดรธานี) จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ประกอบด้วย เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าหน้ที่การเกษตร , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร และช่างสำรวจ ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี


ร่วมอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงาน เข้ามอบกระเช้าอวยพร และรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 จากนายวัฒนา พุฒิชาติ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี อีก 2 ท่าน , ท่านรอง ผวจ. นายสิธิชัย จินดาหลวง , ท่านรอง ผวจ.อุดรธานี นายธนพล จันทรนิมิ และ พลตรีศุภชัย ศุภเมธี รอง ผอ.รมน.จว.อุดรธานี     ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เมื่ […]


ร่วมอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

 นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) และ นายจีรศักดิ์ ปุญญพิทักษ์ ป่าไม้จังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดเลย ได้เข้าร่วมอวยพร รับพรจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ และนายพรชัย ถมกระจ่าง จากนั้นได้ร่วมอวยพร พ.อ. สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสข […]


พิธีเปิดงานนิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

 นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายสุขุม มิตตัสสา ผอ.สจป.6 (อุดรธานี) และนายอิสรา ปุราโส ป่าไม้จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมในงานกิจกรรมดังกล่าวกว่า 400 คน   ณ ลานบริเวณพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560


โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายวีระศักดิ์ ประสานศรี ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมคณะทำงานจัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ร่วมต้อนรับ นายวิโรจน์ ชาญเชิงพานิช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 &nb […]


พิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกไม้ของกลาง เพื่อนำไปสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

นายเสน่ห์ นนทโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ไปยังจุดหมายปลายทางที่โรงเลื่อยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ช่องบก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนายวีระศักดิ์ ประสานศรี ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กล่าวรายงานความเป็นมา โดยสำนักจัดการทรัพยาป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ร่วมกับ กอ.รมน.จ.เลย , ตำรวจ , ปกครอง , สนง.ทสจ.เลย , พลเรือน และสื่อมวลชน รวมประมาณ จำนวน 150 คน ร่วมในพ […]


โครงการปลูกป่าวันวิสาขบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โครงการปลูกป่าวันวิสาขบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 โดยมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวรายงานความเป็นมา โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว พร้อมนี้ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี และสถานี […]