พิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกไม้ของกลาง เพื่อนำไปสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

นายเสน่ห์ นนทโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า ไปยังจุดหมายปลายทางที่โรงเลื่อยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ช่องบก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนายวีระศักดิ์ ประสานศรี ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กล่าวรายงานความเป็นมา โดยสำนักจัดการทรัพยาป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ร่วมกับ กอ.รมน.จ.เลย , ตำรวจ , ปกครอง , สนง.ทสจ.เลย , พลเรือน และสื่อมวลชน รวมประมาณ จำนวน 150 คน ร่วมในพ […]


โครงการปลูกป่าวันวิสาขบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โครงการปลูกป่าวันวิสาขบูชา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 โดยมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวรายงานความเป็นมา โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว พร้อมนี้ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี และสถานี […]