แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน พ.ศ.2561

ดาวโหลดเอกสาร

>>>        แบบฟอร์มรายงานการออกหนังสิอรับรองผลิตภัณฑ์ไม้ ประจำเดือน พ.ศ.2561

>>>       รายงานผลการปฏิบัติงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561

>>>        แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงิน พ.ศ.2561

ประชุมนโยบายส่วนรับรองการป่าไม้

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เมื่อเวลา 10.o0 น.  นายบรรจง  วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้  ได้ประชุมราชการ   พนักงานราชการและลูกจ้างสังกัดส่วนรับรองการป่าไม้  เพื่อให้นโยบายในการปฎิบัติงานดำเนินงานปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

หนึ่งในใจของไทยประชา                 หนึ่งใต้ฟ้าของเมืองสยาม
หนึ่งด้วยเดชะบารมีลือนาม              ปกเขตคามทั่วไทยร่มเย็น
หนึ่งในรัฐนักพัฒนา                          หนึ่งราชาที่โลกได้เห็น
หนึ่งด้วยคุณธรรมที่ทรง บำเพ็ญ      ดับลำเค็ญ ของปวงประชา
องค์พระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์   ที่ครองราชย์นานเนาในหล้า
ทรงเป็นเอกองค์ในพสุธา                 เกริกก้องฟ้าพระบารมีอนันต์
หนึ่งในแสนมิแม้นมิปาน                   หนึ่งในล้านมิเทียมเทียบทัน
หนึ่งในโลกหนึ่งเดียว                         หนึ่งเดียวเท่านั้น
มหาราชันองค์ภูมิพลฯ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ส่วนรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้

ตวจสอบถ่านไม้ บริษัท เวลเนส ไลฟ์ โปรเจ็ค (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

วันที่ 14/09/2560 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบ ถ่านไม้ บริษัท เวลเนส ไลฟ์ โปรเจ็ค (ไทยแลนด์) จำกัด ณ 120/853 ซ.วชิรธรรมสาธิต 12 บางนา กทม.

เอกสารคู่มือ  อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน  อบรม 4 จังหวัด  นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี  ลพบุรี  

คลิกดาวโหลด >>>>>     ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบe-Tree บนเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน

 

อบรมหลักสูตร โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต ได้นำเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร “โครงการนำร่องการลงทะเบียนต้นไม้ในระบบ e-Tree สำหรับเกษตรกร และประชาชน จ.ลพบุรี ”    รุ่นที่ 4  ณ สวนสบายดี เขาซับแกงไก่ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 110  คน