กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


22 สิงหาคม 2560
🔶นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีท่านรองจเรศักดิ์ นันตวงค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 (หน้าห้องสมุด) อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
🔶กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน” ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2560 จัดโดยสำนักจัดการป่าชุมชน มีกิจกรรมประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

▪️ส่วนที่ 1 บอร์ดนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (ป่าชุมชนออนไลน์) การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน
▪️ส่วนที่ 2 การแสดงผลิตผลและผลิตภัณฑ์ นำเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านพืชอาหาร พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จักสาน การย้อมผ้าจากสีธรรมชาต​
▪️ส่วนที่ 3 การสาธิต วิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน เช่น การทำสลิ่มเห็ดหูหนู การประดิษฐ์ดอกไม้จากปอเต่าไห้ การทำวุ้นหมาน้อยลอยแก้ว การทำน้ำสมุนไพรจากใบย่านาง น้ำมะเม่า และการทำดินสอพอง

ดาวน์โหลด กำหนดการกิจกรรม ได้ที่นี่!!