ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์)


 ข่าววันนี้ 

*****************

            ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๒ (เพชรบูรณ์) เชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรับรางวัล ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันลูกโลกสีเขียว โทรศัพท์: 02 537 2146 , 02 537 1993 หรือที่เว็บไซต์ https://www.greenglobeinstitute.com/Frontend/Home

*****************

            ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๒ (เพชรบูรณ์) ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการป่าชุมชน (ระดับดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ ๑๒๒ ปี วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

    

**************************

 

บุคลากร

นางสาวสุนทรี พลอยรุ่งโรจน์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (เพชรบูรณ์)

นายนัฐพงษ์ วังนันไชย

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวน้ำเย็น แสงวงษ์
นักวิชาการเผยแพร่
นายเอกพบ โยธา

นักวิชาการเผยแพร่

นางอรทัย ชื่นจันทร์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

นายชาลี นภาประสาทพร

พนักงานพิทักษ์ป่า

นางอยู่ แซ่ลี

พนักงานพิทักษ์ป่า

นางสาวชญาดา รุ่งศักดิ์รักวนา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายธนากร บุญเฉลิม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นายชัย สีทาดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

นางไสว ศรีใส

คนงานเพาะชำ