งานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561 “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 4  ธันวาคม 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561  “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ทั้งนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ และส่วนพัฒนาและถ่ายท […]


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี นายพงษ์บุญ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประกาศยอดกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561 ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,706,999 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)


กิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายคงศักดิ์ มีแก้ว รักษาราชการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย

  วันที่ 25 กันยายน 2561 สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เปิดตัวโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสุชาติ กัลยาวงศา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์  อ่านต่อ