รู้หรือไม่? ทำไมเฟอร์นิเจอร์แบบถอดประกอบไม่ควรโดนน้ำ

เฟอร์นิเจอร์แบบถอดประกอบได้ ส่วนมากทำจากแผ่นใยไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง ยึดติดกันด้วยกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นกาวภายในไม่ทนน้ำและความชื้น เมื่อโดนน้ำหรือความชื้นเป็นเวลานาน จะส่งผลให้กาวเสื่อมสภาพ เส้นใยและชิ้นไม้พองตัว เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายได้  


บำรุงรักษาต้นไม้แบบรุกขกรมืออาชีพ

วิเคราะห์ได้จาก 1.เรือนยอดไม่สมดุลหรือลำต้นเอน 2.พบเรือนยอดแห้ง 3.ลำต้นมีแผล 4.รากลอยงัด/รากไม่สมดุล 5.ผุร่อนของเปลือกราก