รู้หรือไม่? ทำไมเฟอร์นิเจอร์แบบถอดประกอบไม่ควรโดนน้ำ

เฟอร์นิเจอร์แบบถอดประกอบได้ ส่วนมากทำจากแผ่นใยไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง ยึดติดกันด้วยกาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นกาวภายในไม่ทนน้ำและความชื้น เมื่อโดนน้ำหรือความชื้นเป็นเวลานาน จะส่งผลให้กาวเสื่อมสภาพ เส้นใยและชิ้นไม้พองตัว เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายได้  


บำรุงรักษาต้นไม้แบบรุกขกรมืออาชีพ

วิเคราะห์ได้จาก 1.เรือนยอดไม่สมดุลหรือลำต้นเอน 2.พบเรือนยอดแห้ง 3.ลำต้นมีแผล 4.รากลอยงัด/รากไม่สมดุล 5.ผุร่อนของเปลือกราก


ป่าในเมือง

สถานีวนวัฒนวิจัยดงลาน วันที่เปิด 25 ธ.ค.61  สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร วันที่เปิด 18 ม.ค.62  สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล วันที่เปิด 28 ม.ค.62  สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี วันที่เปิด 31 ม.ค.62  สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา วันที่เปิด 6 ก.พ.62  ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ วันที่เปิด 15 ก.พ.62  สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว วันที่เปิด 19 ก.พ.62  ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง วันที่เปิด 22 ก.พ.62  สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา วันที่เปิด 26 ก.พ.62